Zomertemperatuur

Een slimme zonregulering helpt bij het bereiken van een aangename binnentemperatuur in de zomer. Hoe voorkomt u dat het onnodig te heet wordt in de zomerperiode?

Veel lokalen zijn in de zomer ontoelaatbaar heet. De binnentemperatuur heeft een grote invloed op prestaties in onderwijs en kinderopvang; boven 25°C nemen (leer)prestaties af. Goed ontworpen daglicht- en zonregulering kan het energieverbruik verlagen en het leercomfort dan ook aanzienlijk verhogen.

Aan de slag
 • Specificeer maximale grenswaarden temperatuur in zomerperiode
 • Besteed aandacht aan glaspercentages op zonbeschenen gevels en daken
 • Houd in ontwerp rekening met natuurlijke luchtbewegingen
 • Houd bij keuze zonwering rekening met te openen ramen
 • Houd rekening met zonwering bij lichtkoepels
 • Pas zomernachtventilatie toe
Wist u dat
 • (handmatige) Zonwering wordt vaak niet optimaal of te laat gebruikt
 • Bij bezuinigingen wordt vaak als eerste bespaard op zonwering
 • Zon op zuidgevel is beter te weren dan op oostgevel (door hoge zonnestand)
 • Donkere materialen en kleuren kunnen warmtelast negatief beïnvloeden
 • Lichte kleur dakbedekking of groendak vermindert opwarming
 • Tijdig uitschakelen apparatuur en verlichting vermindert interne warmtelast
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
PvE Frisse Scholen
Frisse Scholen Toets
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten