Team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers die projectmatig werken. Het team bestaat voornamelijk uit specialisten op het gebied van verduurzaming en onderwijs. 

Daarnaast zetten we experts in die zich verwant voelen aan onze missie en werkwijze en veel praktijkkennis in huis hebben. Met ons zetten ze zich in voor kennisdeling. Ze bemensen de helpdesk, doen mee aan events en leveren maatwerk aan scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. 

Team
Expertisekring
Commissies
Raad van Toezicht