Organisatie

We zijn als organisatie lastig te plaatsen; dat merken we in onze dagelijkse contacten. We opereren tussen onze doelgroepen, de markt en de overheid in, maar zijn van geen van alle onderdeel. Juist daardoor kunnen we tegelijkertijd betrokken én onafhankelijk opereren.

Structuur

Kenniscentrum Ruimte-OK opereert op basis van beleid en besluiten van de raad van bestuur, die daarbij wordt geadviseerd door de raad van advies. De raad van toezicht controleert het bestuur op beleid en de algemene gang van zaken. Vijf van de leden van de raad van toezicht zijn benoemd op voordracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de PO- en VO-raad en de VNG.

 

Gedragscode

Naast onafhankelijkheid zijn de waarden van waaruit we als organisatie werken: objectiviteit, neutraliteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid. Deze staan, naast een aantal specifieke gedragsregels, verwoord in onze gedragscode. Die geldt voor iedereen die namens onze organisatie handelt, zowel met betrekking tot de omgang met elkaar als met onze doelgroepen, kennispartners en anderen externe partijen.

Verantwoording

We hebben geen winstoogmerk. Om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen, werken we wel kostendekkend. Dat realiseren we via betaalde opdrachten, subsidies en bijdragen van kennispartners. Hierdoor houden we de tarieven voor scholen en gemeenten zo laag mogelijk.