Brede School Joure Zuid

De basisscholen Dr. E.A. Borgerschool en Twa Fjilden, het centrum voor de kunsten It Toanhûs, SKIK kinderopvang en MIKS welzijn zijn sinds het schooljaar 2014-2015 de bewoners van de nieuwe Brede School Joure Zuid.

Zij zijn de bewoners en vooral ook de gebruikers van de nieuwe Brede School Joure Zuid. Het beheer en onderhoud is de komende 25 jaar de zorg van het consortium bestaande uit Facilicom, Pellikaan Bouw, Bureau Bos, Breijer en Kragten. De gemeente De Friese Meren heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een aanpak met Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor de brede school te verkennen. De gekozen contractvorm is een geïntegreerd DBMO-contract.

Brede_School_Joure_Zuid.png

Wat is een DBMO contractvorm?
Dit is het in één keer uitvragen van ontwerp, bouw, onderhoud en delen van de exploitatie. En dat voor 25 jaar. DBMO is een verschijningsvorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS). De opdrachtgever zet haar (norm)-budgetten in om de gevraagde dienstverlening te bekostigen. Vanuit de opdrachtnemer is er een beperkte voorfinanciering. Bij het werken met een DBMO-contractvorm is samenwerking essentieel. Tussen de publieke partijen, maar ook tussen de publieke en private partijen.

Lessons Learned

 1. Maak een goed doordachte en met stakeholders afgestemde aanbestedingsstrategie.
 2. Bepaal daarin wat de cruciale succesfactoren zijn. Daag de markt daarop uit.
 3. Stem de strategie af met de markt en met het MKB.
 4. Zorg voor flexibiliteit in proces en in het (toekomstige) gebouw.
 5. Beperk de transactiekosten.
 6. Stuur op Total Costs of Ownership.
 7. Formuleer heldere en meetbare outputspecificaties/prestaties.
 8. Houd het simpel en helder: in procedures, in specificaties en in contractering.
 9. Investeer in samenwerking met de realisator.
 10. Gebruik daarvoor de marktverkenning, dialoog en assessments.
 11. Stel je op als klant. Heb lef om los te laten.

In de bijlage vindt u de evaluatie over de voorbereiding en de aanbesteding van de Brede School. De evaluatie is opgebouwd uit meerdere interviews. Ieder van uit een eigen perspectief, en telkens van uit een andere organisatie.

Bron: PIANOo (2015)

Gerelateerd