Digitaal IHP gemeente IJsselstein

IJsselstein is de eerste gemeente met een digitaal IHP. De zorgvuldige wijze waarop het digitale IHP tot stand is gekomen en de wijze waarop het nu als actueel naslagwerk (met onderliggende notities) kan worden geraadpleegd, kan dienen als leerzaam en bovenal inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten.

Het vormgeven van de onderwijshuisvesting nu en in de toekomst is geen makkelijke opgave. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, de groter wordende groep belanghebbenden en de veranderingen in vraag en gebruik maken het complex. Daarom is er behoefte aan een plan. Een plan dat al deze elementen in zich heeft waarmee een integrale afweging gemaakt kan worden over de toekomstplannen voor de huisvesting van onderwijs in een gemeente. Schoolbesturen en Gemeente IJsselstein gaven samen vorm aan het onlangs goedgekeurde IHP 2015-2030. De opbouw als digitaal IHP is uniek in Nederland. Naast instrument voor beleid doet het tevens dienst als informatief naslagwerk.

Wat is er anders?

  • Digitaal IHP- Online presentatie (digitaal raadpleegbaar)
  • Kort, bondig en helder leesbaar voor raadsleden en betrokken stakeholders
  • Duidelijke verwijzingen naar inhoudelijke bijlagen en achtergrondinformatie, zoals PvE Frisse Scholen en het Kwaliteitskader
  • Goed onderbouwde financiële paragraaf met verschillende scenario’s
  • Loslaten normvergoeding, kwaliteitsniveau als uitgangspunt
  • Participatief proces totstandkoming (breed draagvlak gezamenlijke ambitie)
  • Een degelijke basis voor verdere afspraken m.b.t. de financiering, waarbij niet alleen naar de investering, maar ook naar de exploitatie wordt gekeken.

Wethouder Marijke van Beukering over het digitaal IHP van gemeente IJsselstein:

"Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een grote groep belanghebbenden. Wij hebben nu een toegankelijk, integraal en breed gedragen plan met aandacht voor kwaliteit in de toekomst, dat voldoet aan de wensen van nu en kan meebewegen met ontwikkelingen. Met dit huisvestingsplan verzekeren we kinderen nu en in de toekomst van een plek waar ze veilig, gezond en duurzaam kunnen leren".

Meer info?
Wilt u meer weten over de totstandkoming van het digitaal IHP in gemeente IJsselstein? Meer informatie vindt u in het artikel in de bijlage. Het digitale IHP is in te zien via ihp.beleidsplanijsselstein.nl. Het IHP is op 28 januari 2016 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Lees hier het nieuwsbericht op de website van de gemeente IJsselstein.
 

> Naar het digitale IHP

Gerelateerd