Passend onderwijs - Passende huisvesting

Goed onderwijs verbetert de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, verhoogt de kwaliteit van de samenleving en houdt de stad gezond. Om de bestaande huisvesting aan te passen op onder andere de speciale eisen voor passend onderwijs, heeft de gemeente Arnhem de toekomstvisie 'Passend Onderwijs - Passende huisvesting' opgesteld. De samenvatting hiervan vindt u hiernaast en kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. 

De huidige huisvesting van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Arnhem voldoet niet meer aan de eisen van eigentijds onderwijs. Dat komt door veranderde opvattingen over de inhoud van het onderwijs en de specifieke eisen van het speciaal onderwijs. De schoolgebouwen sluiten niet aan op deze manier van onderwijs geven. Bovendien verkeren meerdere gebouwen in een matige bouwkundige staat en/of zijn in de levenscyclus toe aan vernieuwing of renovatie. Schoolgebouwen missen ook de bouwkundige flexibiliteit om groei en krimp van het aantal leerlingen goed op te vangen, omdat ze zijn gebouwd als traditionele school voor regulier onderwijs. Tot slot levert ook de spreiding van schoollocaties problemen op.

Hoe heeft de gemeente Arnhem dit traject aangepakt?

 1. Inventarisatie van
  - Gemeentelijke ambities
  - Toekomstige ontwikkelinge
  - Kwaliteitsniveau van de gebouwen
  - De speciale eisen voor speciaal onderwijs.
 2. De conclusies uit de inventarisatie zijn vertaald in een schets van de gewenste toekomstige huisvesting van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Arnhem.
 3. Er is een investeringsraming gemaakt op basis van de toekomstschets. 
 4. Vervolgens is er een planning gemaakt, waarbij rekening gehouden is met urgente situaties. 
 5. Naast de gemeente dragen andere belanghebbenden bij aan de financiering.
   

Bron: Gemeente Arnhem (2009).

Gerelateerd