Realiseer een natuurbelevingstuin!

De Tweeling Kinderopvang (Nijmegen), Peuterspeelzaal De Woelwaters (Biddinghuizen) en kinderdagopvang Pardou Zonnedauw (Landsmeer) hebben een natuur(belevings)tuin gerealiseerd. Waarom hebben zij hiervoor gekozen? En wat zijn de belangrijkste tips?

Het monumentale gebouw waar De Tweeling Kinderopvang is gevestigd, was oorspronkelijk een school en beschikte over een grote maar vlakke eenvormige tuin. Evenals de kastanjeboom stammen de grote vierkante zandbakken uit die tijd. Uitgangspunt bij de herinrichting was een uitdagende speelruimte voor kinderen creëren waar kinderen zichzelf kunnen vermaken. Bij de inrichting van de tuin zijn drie uitgangspunten te noemen: het bieden van spelaanleidingen, liefde voor planten en dieren en tot slot veel doen met goedkoop materiaal.

Bij peuterspeelzaal De Woelwaters betekent het "open deuren" beleid niet alleen dat kinderen binnen vrij zijn om naar een andere ruimte te lopen; de kinderen mogen ook bijna altijd naar buiten om te spelen. Om de in- en uitloop te vergemakkelijken, is er vanuit ieder speellokaal een deur naar de buitenspeelplaats. Buiten bij de voordeur is een deel van de buitenplaats overdekt. Hier kan met zand gespeeld worden en er is een krijtbord. 

Kinderdagopvang Pardou Zonnedauw werkt met ideeën van verschillende pedagogen en benadrukt juist de overeenkomsten tussen die pedagogen. Zelfredzaamheid (Montessori), kinderen betrekken bij de grote mensen wereld (Freinet), een kind is rijk en competent (Reggio Emilia) en werken met seizoentafels en natuurlijke materialen (Steiner). De tuin heeft een natuurlijke uitstraling met veel verschillende soorten beplanting en een grote afwisseling in soorten ondergrond zoals hard, glad, ruw en los materiaal (boomsnippers). De buitenschoolse opvangruimte kan gescheiden worden van de andere ruimte.

Enkele tips:

 • Hergebruik natuurlijke materialen, dit is onderhouds- vriendelijk en duurzaam.
 • Laat muurtjes zodanig metselen dat deze makkelijk begroeid raken.
 • Maak van haagbeuk verstopplekjes. 
 • Gebruik hedera als bodembedekker.
 • Hang tussen bomen hangmatten op.
 • Gebruik buxus als afscheidingshaag bij de babyhoek.
 • Bouw een educatieve tuin met moestuin, kabouterpad, kruidentuin en beestjestuin.
 • Bouw een 'beestenmuur': hierin maken insecten holletjes om te wonen.
 • Een waterspeelplek met pomp: kinderen kunnen water zelf oppompen.
 • Koop geen kant en klaar materiaal, kinderen spelen het meest met materialen die "niet af" zijn.
 • Organiseer speciale activiteiten: picknicks en jam maken van vruchten uit de tuin.
 • Door op afstand toezicht te houden kunnen kinderen hun eigen grenzen verkennen.
 • Begeleiders moeten een actieve en oplettende houding aannemen. Houdt hier rekening mee.
 • Leg bij het ondertekenen van het contract vast dat de kinderen kleding dragen die vuil mag worden. 
 • Laat ouders meedenken over en werken in de buitenruimte.

Foto's
Gerelateerd