Realiseer een waterspeeltuin!

Kinderdagverblijf de Vrijvoeters (Rotterdam), Villa Mobila (Meppel) en Kindercentrum Mergelland (Cadier en Keer) hebben een waterspeeltuin gerealiseerd. Waarom hebben zij hiervoor gekozen? En wat zijn de belangrijkste tips?

Kinderdagverblijf De Vrijvoeters is gelegen in de drukke binnenstad van Rotterdam. De locatie ligt echter temidden van een afgesloten huizenblok; zodra je de toegangspoort doorloopt verdwijnen de geluiden van al het verkeer en loop je een rustige grote tuin in. Veel kinderen die hier komen, wonen in de stad en hebben thuis geen tuin. Vooral voor deze kinderen is het prettig dat hun kinderdagverblijf over een tuin beschikt.

In het pand waarin Villa Mobila is gevestigd, bevindt zich tevens een dependance van de PABO. Er is sprake van intensieve onderlinge samenwerking. Studenten van de PABO kunnen stagelopen op de buitenschoolse opvang. Door de studenten worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals dansles, musicals en speurtochten.

Kindercentrum Mergelland is onder andere geïnspireerd door de filosofie van Reggio Emilia. Hieraan wordt mede vorm gegeven door buitenactiviteiten zoals bouwen met bakstenen, keien of boomstronken. Ook wordt er buiten geschilderd. Rondom het pand is de speelruimte. Verder wordt het gehele omliggende terrein gedeeld met een basisschool en een peuterspeelzaal, dit in het kader van de brede school. De kinderen van het kindercentrum, de basisschool en de peuterspeelzaal lopen elkaar hierbij niet in de weg.

Enkele tips:

 • Een serre kan het hele jaar door worden gebruikt.
 • Laat de waterspeelplaats grezen aan een groepsruimte, zodat de leiding een oog in het zeil kan houden.
 • Zand is niet geschikt in een waterspeelplaats, omdat dit de afvoeren kan verstoppen.
 • Laat kinderen takken meenemen en gebruiken op de buitenspeelplaats.
 • Benut een waterelement maixmaal. Kinderen kunnen er een regenpijp op plaatsen, waardoor zij een vaargeul of een waterval creëren.
 • Een berghok biedt overkapping bij slecht weer en kan gebruikt worden als buitenatelier.
 • Hergebruik materiaal voor een natuurilijke uitstraling.
 • Bouw een 'beestenmuur': hierin maken insecten holletjes om te wonen.
 • Voorzie een klimboom van een lint, zodat kinderen weten hoever ze mogen klimmen en zaai een zachte grasbodem.
 • Onderhoud samen met de kinderen de tuin.
 • Oogst groenten dit gegeten kunnen worden.
 • Ingegraven rioolbuizen zijn een leuke verstopplek.
Foto's
Gerelateerd