Technisch PvE Kinderopvang

Met welke technische (prestatie)eisen krijgt een kinderopvangorganisatie te maken bij nieuwbouw of renovatie? Hoe ziet een Technisch Programma van Eisen eruit?

Dit praktijkvoorbeeld vormt een volledig uitgewerkt Technisch PvE dat ontwikkeld en gehanteerd wordt door Kinderopvang Humanitas.

Bron: Humanitas (2014).

Gerelateerd