Vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk

Een van de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage van de Commissie Gunning heeft betrekking op de invoering van het vierogenprincipe. Sinds 1 juli 2013 is het voor kinderopvangorganisaties verplicht om hieraan een invulling te geven. Maar hoe kunt u dit nu op een praktische wijze invoeren? Hoe houdt u het pedagogisch verantwoord, praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar? 

Om u van voorbeelden te voorzien laten de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK in deze gezamenlijke brochure 5 ondernemers en 5 leden van de bijbehorende oudercommissies aan het woord over dit onderwerp. Enkele tips uit de brochure zijn:

  • Maak gebruik van groepshulpen en stagiaires
  • Creeër open ruimtes
  • Installeer glazen wanden
  • Voeg op rustige moment van de dag groepen samen
  • Stuur op transparantie en een open aanspreekcultuur

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (2012)

Gerelateerd