OranjeVink_RuimteOK-klein.jpg

Kwaliteitskader Huisvesting

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Er is een Kwaliteitskader voor het primair onderwijs en er is een versie voor het voortgezet onderwijs. Beide versies zijn online te bekijken.

Het Kwaliteitskader is samengesteld door Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK in samenwerking met PO-Raad, VO-raad, VNG, Lucas Onderwijs, De Haagse Scholen, VOION, SPO Utrecht en AWB.

Bekijk het Kwaliteitskader online