Masterclass ‘Vijf gelijke dagen model’ (ook in company)

De masterclass is bedoeld voor scholen en/of (kinderopvang)organisaties, die nu aan de slag zijn of willen gaan met (een oriëntatie op) andere schooltijden in de vorm van het “vijf-gelijke-dagen-model” en de opvangtijden die daarmee te maken hebben.

In de masterclasse zal een ervaringsdeskundige aanwezig zijn om het proces dat zij hebben doorlopen bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model, nader toe te lichten. De master is bijvoorbeeld een directeur die het Vijf gelijke dagen-model op zijn of haar school heeft ingevoerd. Dit onder het motto: leren van elkaar. Zo komen op een praktische manier de belangrijkste aandachtspunten aan bod.

Meer informatie?