Scholenbouwwaaier

De scholenbouwwaaier is een praktische handreiking voor de bouw en verbouwing van basisscholen. Het helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken om zo uiteindelijk de kwaliteit van onderwijs- huisvesting te verbeteren. De waaier is opgebouwd rond een vijftal thema’s waarmee gebruikerswensen gestructureerd in het Programma van Eisen (PvE) kunnen worden opgenomen.

De scholenbouwwaaier is een communicatiemiddel dat door opdrachtgever en eindgebruiker kan worden ingezet bij de bouw- en of verbouw van scholen. Scholen en gemeenten die aan de vooravond staan om te starten met het Programma van Eisen kunnen hun project aanmelden als project waarin zij de waaier willen gaan gebruiken. Kennis uit de waaier kan zodoende optimaal voor dit project worden ingezet.

Tarief: € 22.50
Abonnee tarief: € 15.00

De verkoopprijs is incl. handling- en verzendkosten.

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Servicecentrum Scholenbouw (2011)

Bestellen?

Uw contactgegevens

Rechts

Facturatie

Links
Rechts

Akkoord

Klik hier voor de verkoopvoorwaarden & de privacyverklaring

Nieuwsbrief