Brochure - Stappenplan Zorgvuldige Overdracht

Deze brochure zet de stappen op een rij die schoolbesturen en gemeenten afzonderlijk én gezamenlijk kunnen zetten om te komen tot lokaal overleg over de wetswijziging rondom de onderwijshuisvesting. De wetgever gaat ervan uit dat gemeenten en schoolbesturen hierover op lokaal niveau met elkaar het gesprek aan gaan. De in deze brochure beschreven stappen begeleiden u in een zorgvuldige overdracht van taken die ermee samenhangen. 

Deze brochure is in opdracht van het Ministerie van OCW uitgegeven door Ruimte-OK in samenwerking met de PO-Raad en de VNG.

Bekijk deze brochure online