Programma kennisdag 2018

Tijdens de 5e Kennisdag 'Grip op Kwaliteit', op 6 maart op het IJburg College 2 in Amsterdam, is het mogelijk om uw eigen programma samen te stellen (vanaf 20 februari). Er zijn drie kennisrondes waarin u een deelsessie of werktafel kan bezoeken*. Tussendoor kunt u de praktijklokalen van de ondersteuningspartners te bezoeken, vakgenoten ontmoeten en vragen te stellen. Dit jaar starten we met een gratis bijeenkomst in de ochtend. In de vorm van een debat gaan we dieper in op "integraliteit in het sociale domein". lees hierover meer.. 

Programma debat  (meld u gratis aan)
10.00 - 10.15: Inloop
10.15 - 10.30: Inleiding op het debat
10.30 - 11.30: Debat

Programma Kennisdag
12.00 - 12.30: Binnenkomst, registratie & lunch
12.30 - 13.15: Opening, met o.a. energiecommissaris Ruud Koornstra
13.15 - 14.00: Kennisronde 1
14.15 - 15.00: Kennisronde 2
15.00 - 15.45: Pauze
15.45 - 16.30: Kennisronde 3
16.30 - 17.30: Afsluiting, met o.a. Simone Kukenheim, Wethouder Amsterdam

*Werktafels zijn interactief, kleinschalig en alleen toegankelijk voor de deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Er wordt een onderwerp besproken aan de hand van een praktijkcasus. Deelsessies zijn informatief, hier staat kennis overdracht centraal. Laat u inspireren!

Hieronder vindt u alle programma-onderdelen. Bekijkt u liever het programma specifiek voor uw sector? Klik dan op uw sector.

Onderwijs                   Gemeente                     Kinderopvang            

Kennisronde 1

Naar een meer strategische aanpak voor de huisvesting
Schoolbestuur Essentius

Schoolbestuur Essentius is bezig om zeven oude schoolgebouwen te verduurzamen. Elke school heeft een eigen plan van aanpak. Op basis van een nulmeting worden installaties beter afgesteld en contracten gecontroleerd. Daarnaast worden alle scholen aangepast en geupdate naar de eisen van deze tijd. Tijdens deze sessie vertelt André Wiesman, stafmedewerker huisvesting en innovatie hoe ze dit op zijn scholen hebben aangepakt. 
Werktafel voor PO/VO/G

Naar een Kwaliteitskader Huisvesting in de Kinderopvang
Romy Schneider

Het kwaliteitskader huisvesting is een onmisbare tool bij de kwaliteitscontrole, renovatieplannen of nieuwbouw van je gebouwen. Romy Schneider heeft het Kwaliteitskader Huisvesting gebruikt om voor een kinderopvangorganisatie verschillen locaties te vergelijken. Hoe scoren de gebouwen op ruimtelijk kwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid en waar zijn verbeteringen mogelijk? Ze helpt u om zelf met deze tool aan de slag te gaan!
Werktafel voor KO

TOOL: Afwegingskader Renovatie-Nieuwbouw
PO-Raad & Hevo i.s.m. Scope en SKPO

Veel scholen zijn toe aan een renovatie of nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in deze tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing en te krappe budgetten? Het ‘afwegingskader renovatie of nieuwbouw’ - dat in opdracht van de PO-Raad is ontwikkeld in Bouwstenen verband- helpt schoolbesturen en gemeenten bij de besluitvorming. Tijdens deze deelsessie krijgt u uitleg over deze nieuwe tool.
Deelsessie voor PO/VO/G

Rondleiding door IJburg College 2
Architect & Schoolleider 

Het IJburg College 2 wil geen traditionele school zijn, maar een ‘leergemeenschap’. De onderwijsinstelling heeft dit onderwijsconcept door vertaald naar het gebouw. Laat u inspireren tijdens een rondleiding door deze duurzame (BENG) school
Werktafel voor PO/VO/KO/G

Nieuwbouw Duurzame IKC te Uden
Stichting SAAM Scholen

In Uden hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente samengewerkt aan een goed huisvestingsplan op voor de bouw van een IKC. Het plan geeft antwoord op onderwerpen als: Het terugdringen van de leegstand, de spreiding van locaties en de behoeftes aan nieuwbouw of renovatie. 
Werktafel voor PO/KO/G

Aanpassing Amsterdamse verordening Onderwijshuisvesting
Gemeente Amsterdam 

Om niet steeds opnieuw te beslissen over een bijstelling van het projectbudget op basis van toe te kennen ‘meerkosten’ is er in Amsterdam gekozen voor een structurele verhoging van de normbedragen. Voor het bepalen van deze nieuwe normbedragen lieten ze een Menukaart opstellen. 
Deelsessie voor G/PO/VO

Onderwijsconcepten voor de toekomst
Henk Derks & M&O Groep

Welke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de samenleving? Vanuit deze trends en ontwikkelingen ontstaan veranderende onderwijsconcepten. Hoe kunnen we hier in het sociale domein op inspelen? En wat voor voorzieningen zijn daarbij nodig als we ontwikkelingskansen van het kind centraal stellen? Maak werk van de toekomst...
Werktafel voor PO/VO/KO/G

Loesje zegt: "Waarop zit je te wachten. De toekomst komt er wel aan. Je kunt er zelf nog van alles van maken." Het gaat wel over DOEN

8.000 zonnepanelen op scholen in Nieuw-West 
Schoolbestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden

6 Amsterdamse schoolbesturen zetten hun handtekening onder het project ‘Zon op scholen in Nieuw-West’; een unieke samenwerking tussen PO en VO. 34 scholen in Amsterdam leggen de komende jaren zo’n 8.000 zonnepanelen op hun daken. De helft van de energiekosten wordt zo bespaard. Dat kan weer naar het onderwijs. Hoe kwam dit samenwerkingsproject tot stand? De initiatief nemende bestuurder vertelt u over dit project.
Werktafel voor PO/VO/G

Levensduurverlengen: financieel aantrekkelijk voor gemeente en school
Expert Ruimte-OK & Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Levensduurverlening is financieel aantrekkelijk voor zowel de economisch eigenaar als het schoolbestuur. Deze school wil de levensduur met 25 jaar verlengen. Na gebruikersenquêtes en functioneel, technisch en financieel onderzoek is een plan bedacht. U hoort er hier alles over.
Werktafel voor PO/VO/G

Onderwijs en kinderopvang in het sociale domein
Bestuurder & voorzitter RvT Cordaad Welzijn

We proberen bruggen te bouwen in het sociale domein tussen de kinderopvang, het onderwijs en werken we in buurt, wijk en straat. Een sociaal domein dat in verandering is en waarbij verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen complementeren en versterken: gedeeld en gezamenlijk gebruik van voorzieningen helpt daarbij. 
Werktafel PO/KO/G

Crowdfunding in de Kinderopvang – Een nieuwe financieringsmogelijkheid!
Collin Crowdfund & KO Speel-Inn

Steeds vaker worden financieringen niet meer via de reguliere banken verkregen, maar via alternatieve financiers. Collin Crowdfund is de grootste crowdfunding organisatie in het MKB en ook actief in de kinderopvang. In deze sessie wordt u aan de hand van een praktijkcasus uitgelegd hoe het traject van aanvraag tot verkrijging financiering verloopt.
Werktafel voor KO

Hoe kom ik tot een sluitende businesscase bij verduurzaming
Ruimte-OK, Fortior & Ambassadeurs GDS

Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld om een investeringsbeslissing te onderbouwen met een goede businesscase. Maar hoe stel je nu als schoolbestuur een businesscase op? En hoe kun je in bestaande schoolgebouwen kosteneffectief verduurzamen? Ambassadeurs van de GDS delen hun praktijkervaringen en er worden onderliggende businesscases gedeeld. 
Deelsessie voor  PO/VO/G

Kennisronde 2

Wet IKK geregeld
Stichting Vlietkinderen


Vlietkinderen heeft een uitgebreid traject doorlopen waardoor de organisatie  klaar is voor het eerste gedeelte van de Wet IKK. Tijdens deze werksessie vertellen zij u hoe ze dit hebben aangepakt, welke problemen ze daarbij ondervonden hebben en hoe ze die opgelost hebben. Hiermee geven ze u handvatten voor  implementatie van de Wet IKK.
Werktafel voor KO

Onderwijs en opvang als onderdeel van de maatschappij – Een ontmoetingsplek in de wijk. 
Kindercentrum Bzzzonder

Hoe zet je een onderwijsgebouw in als ontmoetingsplek binnen de wijk? Denk bijvoorbeeld aan een horecagelegenheid geïntegreerd in het onderwijsgebouw of door inclusieve kinderopvang aan te bieden op een plek waar ook ouderen wonen en een kerk is gevestigd. Laat u tijdens deze sessie inspireren door de locaties en het ‘out of de box’ denken van `Michiel van Rennes, initiatiefnemer van Kindercentrum Bzzzonder.
Deelsessie voor KO/PO/G

Renovatie De Blauwe Ster – van gas los
Stichting CPOW


Dit bestaande schoolgebouw van 40 jaar oud is volledig gasloos gemaakt. Het gebouw kan er nu in alle opzichten weer minimaal 25 jaar tegen. Wat zijn de eerste ervaringen en hoe is dit hele traject in zijn werk gegaan?
Werktafel voor PO/VO/G

IKC traject - Waar loop je als kinderopvangorganisatie tegenaan
KION en Monique Vos Advies 

Welke stappen moet je als kinderopvangorganisatie maken in het traject naar een IKC? Welke vraagstukken kom je tegen? Welke keuzes moeten er gemaakt worden en wat zijn de consequenties van deze keuzes? Tijdens deze sessie wordt aan de hand van praktijkvoorbeeld IKC de Wieken in Nijmegen ingegaan op deze en vele andere vragen.
Werktafel voor KO

Een integraal huisvestingsplan voor een veranderende stad 
Gemeente Amsterdam

Amsterdam zet in op  goede schoolgebouwen verspreid over de stad. Kinderen moeten naar de school kunnen die het beste bij hen past. Dit betekent in de buurt, maar ook voldoende keus uit een gevarieerd aanbod van scholen. Hoe breng je samen met de schoolbesturen een toekomstbestendig IHP tot stand in een veranderende stad?
Werktafel voor G/PO/VO

TOOL: Bestaande scholen verduurzamen met de beslisboom
RVO & Arcadis

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom is een gratis online tool die helpt een aanpak te kiezen voor verduurzaming van (bestaande) schoolgebouwen. Hiermee kun je voldoen aan Wet Milieubeheer, Energielabel C/B en Frisse Scholen Klasse C/B. De Beslisboom geeft ook informatie over kosten, financiering en aanbesteden. 
Deelsessie voor PO/VO/G

Decentralisatie naar nieuwe fase
LVO & Gemeente 

Het landschap van de onderwijshuisvesting is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Om gemeenten een handreiking te geven hoe over het beleid van onderwijshuisvesting na te denken liet LVO het visiedocument ‘Decentralisatie naar nieuwe fase’ opstellen. In deze sessie lichten zij dit vanuit de praktijk toe. 
Werktafel voor G/PO/VO
 

Alles-in-1-scholen
Gemeente Amsterdam & Pact/ Kindcentra 2020

Hoe bouwen we aan een toekomst voor alle kinderen van 2.5 tot 12 jaar? En welke voorzieningen zijn daarbij nodig? De Alles-in-1-scholen bieden een voorschools ontwikkelaanbod, een doorgaande ontwikkellijn, naschoolse opvang en aandacht voor brede talentontwikkeling en zorg. In deze sessie kijken we naar de algemene ontwikkelingen op dit vlak maar ook specifiek naar de situatie in Amsterdam.
Werktafel voor PO/G/KO

Naar Strategisch vastgoedbeheer in het onderwijs
INnoord en Optischool

Hoe komen wij tot een (strategisch) plan dat een schoolbestuur helpt bij het gerichter investeren in zijn onderwijshuisvesting en het maken van afgewogen keuzes daarbinnen? In deze deelsessie wordt de aanpak van INnoord toegelicht.
Deelsessie voor PO/VO/G

Doordecentralisatie Amersfoort - overwegingen van schoolbestuurders
KPOA, DOOKadvies, EY

Amersfoort werkt toe naar een bijzondere samenwerking tussen de gemeente en 21 schoolbesturen met als doel goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting. De gemeente draagt de uitvoering van het IHP, (ver)nieuwbouw van alle schoolgebouwen (circa 100) in de stad over aan de schoolbesturen, die daarvoor twee coöperaties oprichten. Tijdens deze sessie bespreken we deze doorcentralisatie vanuit de optiek van een schoolbestuurder en wat het in uw situatie zou kunnen betekenen.. 
Werktafel voor PO/VO/G

Praktische drempels bij energiebesparing in de kinderopvang – Hoe kun je die wegnemen?
Fit our Future

Iedereen is voor energie besparen: je bespaart kosten, je helpt het milieu en je kunt vaak direct het binnenklimaat verbeteren. Toch blijk energie besparen in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Tijdens deze sessie bespreken we de knelpunten en drempels bij energiebesparing in de kinderopvang en bekijken we mogelijke oplossingen voor het aanbesteden en financieren van besparingsprojecten op basis van energieprestatiecontracten.
Werktafel voor KO

Kennisronde 3 

IKC – Hoe regel ik de financiering van de huisvesting?
Expert Ruimte-OK

Financiering regelen voor een IKC is een complexe uitdaging. Tijdens deze sessie gaan we, door middel van praktijkvoorbeelden, in op de verschillende (on)mogelijkheden binnen de bestaande wet en regelgeving. Wat zijn de keuzes voor een kosten verdeling en de eigendomsverhoudingen tussen de partners van een IKC en de gemeente? 
Werktafel voor  PO/KO/G

De Biezenhof naar all-electric - Slimmer duurzaam renoveren 
Schoolbest. Lowys Porquin & Platform 31

Op De Biezenhof is een traject gestart waarbij het gebouw volledig elektrisch wordt verwarmd met zonnepanelen. De bestuurder heeft dit aangepakt vanuit de optiek dat duurzaamheid en een goed binnenklimaat bijdragen aan een fijne en gezonde werkomgeving. De school is energieneutraal en het binnenklimaat voldoet aan frisse scholen klasse A.  
Werktafel voor PO/VO/G

Investeringsopgave scholenbouw
Gemeente Rotterdam


De verontwaardiging waarom het bij het verduurzamen van scholen maar niet op gang wil komen neemt toe. En daarmee ook het aantal initiatieven die voornemens zijn dit dossier vlot te trekken. Gemeente Rotterdam deelt hun worstelingen. Wat zijn uw ervaringen en heeft u dezelfde worstelingen? Wellicht kunnen we met elkaar bedenken waar we dit gaan agenderen.
Deelsessie voor PO/VO/G

MFC de Steen - behoud van onderwijsvoorziening
Gemeente Maasdriel

MFC de Steen in Gemeente Maasdriel is uniek in de wijze waarop het dorpshuis en de sportverenigingen voor zowel de inhoud als de exploitatie zijn meegenomen in het proces. Kinderen gaan hier naar de peuterspeelzaal en de school, verenigingen kunnen hier sporten, en de dorpsbewoners zijn welkom in de ontmoetingsruimtes. Door een slimme exploitatie en samenwerking kon deze onderwijsvoorziening in een dorpskern worden behouden.
Werktafel G/PO

Kwaliteit definiëren en borgen in het Scholenbouwprogramma Groningen
BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw

Schoolbesturen en gemeenten in het bevingsgebied van Noord-Groningen kunnen sinds kort hun plannen voor de bouw- verbouw en verduurzaming van scholen voorleggen aan het Kwaliteitsteam Scholenbouw. In deze sessie hoort u van de kennisapplicatie die in ontwikkeling is waarmee scholen direct op weg worden geholpen in hun rol als opdrachtgever.
Deelsessie voor PO/VO/G

Ontwerpend onderzoek - een nieuw leven voor een bestaand schoolgebouw
St. Mevrouw Meijer & Basisschool De Wereldburger, Amsterdam Nieuw-West

Stichting Mevrouw Meijer laat zien hoe een haveloos en verouderd schoolgebouw dankzij aandachtig ontwerpend onderzoek en overtuigende architectuur een stralend nieuw leven kan krijgen. De schooldirecteur van De Wereldburger vertelt hoe haar school dit onderzoeksproces heeft benut om ook onderwijskundig te vernieuwen. 
Werktafel voor PO/VO/G

IKC ontwikkelingen Leeuwarden
Sinne Kinderopvang

In het rapport van de taskforce Onderwijs-Kinderopvang tijd om door te pakken is als advies aan gemeenten opgenomen: "Neem vanuit de verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd die de gemeente bij de decentralisatie van overheidstaken toebedeeld heeft gekregen, het initiatief en de regie om samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen.”  Dit gebeurt in Leeuwarden. Het kan dus gewoon! Hoe gebeurt dat? Echt 20 IKC’s in 2020? Wat zijn de dilemma’s? Wat als de gemeente groter wordt door herindelingen? Sinne kinderopvang is actief betrokken bij de ontwikkeling van veel IKC’s in Leeuwarden en wisselt graag zijn ervaringen uit.
Werktafel voor PO/KO/G

Binnenmilieu in de kinderopvang
Airteq, Humanitas Kinderopvang & Smallsteps Kinderopvang

Hoe geef je een invulling aan een goed binnenmilieu op het kinderdagverblijf? Hoe gebruiken organisaties monitoring om actief te sturen ten aanzien van het ventileren en verwarmen en het beheersbaar krijgen van de stookkosten. Tijdens deze sessie hoort u hoe twee kinderopvangorganisaties hiermee omgaan. 
Deelsessie voor KO

Impuls KC de Springplank en Brede school de Springplank springen terug in de tijd - een reis naar de Alles in 1
Impuls Kinderopvang & Stichting KBA

Juni 2014, de crisis is nog volop aanwezig. Er is weinig tot geen vraag naar kinderopvang en het onderwijs wordt geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een terugloop in beroepskrachten. Breng deze ontwikkelingen samen in een vernieuwende wijk  en je hebt alle ingrediënten om niet samen te starten. Maar Impuls kinderopvang en Stichting KBA doen het! En we doen het nog steeds. 
Werktafel voor KO/PO/G

Bouwen aan maatschappelijke voorzieningen
Team onderwijshuisvesting Gemeente Amsterdam

Een groeiende stad vraagt om nieuwe maatschappelijke voorzieningen en herontwikkeling. Om hier adequaat op in te kunnen spelen heeft de gemeente de studie Ruimte voor Onderwijs uitgevoerd: “Hoe maken we goede onderwijsvoorzieningen in de verdichtende stad?” Welke trends nemen we waar en hoe kijken we aan tegen nieuwe kansen en samenwerkingen, alternatieve organisatie- en financieringsvormen en efficiënt ruimtegebruik?
Werktafel voor PO/VO/KO/G

Innovatiepartnerschap realiseert groene droom Kindcentra
Gemeente Hof van Twente & PIANOo

Gemeente Hof van Twente, schoolbesturen en kinderopvang willen 2 klimaat neutrale kindcentra. Hiervoor maken zowel realisatie, onderhoud als energie voor langere termijn deel uit van de huisvestingsopgave. Om extra aandacht te geven aan duurzaamheid en innovatie is gekozen voor een aanbesteding met het innovatie-partnerschap. Dit is recent gegund. Met deze nieuwe manier van aanbesteden krijgt vernieuwing een serieuze kans. We vertellen u graag meer. Wat zijn de ervaringen? Is het iets voor u?
Werktafel voor G/PO/KO

Bekijk hier de flyer van de sessie

Ondersteuningspartners

ahti-gemeente-Amsterdam.jpg

LogoWaarborgfonds.png

GreenDealScholen_Logo.jpg