Programma specifiek voor úw sector: Kinderopvang

Deze pagina toont de programma-onderdelen die specifiek zijn voor uw sector. Er zijn drie kennisrondes waarin u een deelsessie of werktafel kan bezoeken. Tussendoor kunt u vakgenoten ontmoeten en vragen te stellen.

Werktafels zijn interactief, kleinschalig en alleen toegankelijk voor de deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Er wordt een onderwerp besproken aan de hand van een praktijkcasus. Deelsessies zijn informatief, hier staat kennis overdracht centraal. Laat u inspireren!

 Bestel uw kaarten hier!     

Kennisronde 1

Mini IKC-Cursus - Organiseren & financieren van huisvesting kindcentra
Expert Ruimte-OK - Jan Schraven

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan? Bent u op zoek naar praktische tips en oplossingen? Kom dan naar de mini IKC-cursus!
 

Alternatief financieren, Wat zijn de mogelijkheden? -  Praktijkcase 
Kinderopvang Spelen Buitenshuis & Qredits

Steeds vaker worden financieringen niet meer via de reguliere banken verkregen, maar via alternatieve financiers. Kinderopvang Spelen Buitenshuis heeft financiering verkregen via Qredits. In deze sessie neemt de ondernemer samen met de financier u mee in dit traject. Hoe verloopt het proces van aanvraag tot verkrijging financiering? 
 

Vervoer in de Kinderopvang – Hoe organiseren we dat?
BOinK

Kinderen worden regelmatig van de BSO naar school of sportverenigingen gebracht. Maar hoe organiseren we veilig, praktisch en financieel haalbaar vervoer van de kinderen? Gjalt Jellesma (BOinK) gaat met u het gesprek aan.
 

Duurzaam bouwen met integraal denkend Bouwteam: praktijkcasus IKC Uden
Stichting SAAM Scholen

In Uden heeft het schoolbestuur in een bouwteam ervaringen opgedaan met de bouw van een duurzaam IKC. Waarom is voor deze vorm gekozen en wat zijn de daarmee opgedane lessen. Wat werkt en wat werkt niet. In deze werktafel geeft het bestuur uitleg over de wijze waarop zij hun rol als opdrachtgever zien en invulling geven. 

Kennisronde 2

Interactieve sessie: Vragen & oplossingen IKK 
Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit de Wet IKK voor de inrichting van mijn organisatie, de groepen en de huisvesting? Hoe past u de aangepaste beroepskracht-kindratio (BKR) zo toe, dat dit goed binnen de bedrijfsvoering past? En wat zijn de gevolgen voor mijn begroting en hoe pas ik daar mijn uurprijs op aan? Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve manier met actuele onderwerpen uit de sector aan de slag.
 

Informatieplicht Kinderopvang
feiten & tips!
Ruimte-OK

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht in werking. Dit is een wetswijziging die een deel van de Kinderopvangorganisaties verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Tijdens deze sessie beantwoorden we uw vragen & geven we tips om met energiebesparing aan de slag te gaan in de Kinderopvang 
Kennissessie voor KO

De succes- en faalfactoren van IKC exploitatie voor de korte en langere termijn
Ed Buitenhek

Welke financiële, organisatorische en inhoudelijke afwegingen moeten onderwijs, kinderopvang en gemeente maken bij het investeren in IKC ontwikkeling. Het 'goede gevoel' van samenwerking vs. de realistische randvoorwaarden voor een gezonde exploitatie. Deze kennissessie geeft inzicht in de succes- en faalfactoren voor een solide exploitatiebasis op korte en langere termijn.
 

‘MFA’s in de praktijk’ 
Gemeente Utrecht

Hoe krijgen opgedane ervaringen in de exploitatie en beheer van MFA’s een vertaalslag naar de gebouwen van nu? Hoe kom je tot een optimaal gebouwbeheer met meerdere partners/ functies? Wat is de rol van gebruikers en de gebouweigenaar? Utrecht heeft al vele stappen gezet. In deze sessie deelt gemeente Utrecht haar ervaringen.

Verdeling van de huisvestingskosten bij een IKC
AYIT Consultancy

Een lastig vraagstuk, maar het kan! Tijdens deze sessie zal Tony Weggemans eerst ingaan op de vraag waarom kostenverdeling vaak zo'n heikel punt is in de samenwerking. Daarna zal hij een uitgewerkte methodiek presenteren, die in opdracht van een IKC ontwikkeld is. Deelnemers aan de workshop kunnen het daarbij gemaakte rekenmodel downloaden en dat voor hun eigen situatie aanpassen.
 

Kennisronde 3

Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang
Expert Waarborgfonds Kinderopvang & Sinne Kinderopvang

Het realiseren van een nieuw gebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw is een complexe opgave. Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen om op een andere manier te kijken naar gebouwen. Het Kwaliteitskader Huisvesting is een hulpmiddel bij dit proces. Aan de hand van een concrete casus nemen wij u mee door dit proces. 
 

De financiële staat van de kinderopvang
Waarborgfonds Kinderopvang

Tijdens deze sessie gaan we in op de laatste financiële ontwikkelingen en gaan we met u in gesprek over de verwachtingen voor de komende jaren. Wat betekenen de maatregelen vanuit de Wet IKK, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende huisvestingskosten en milieumaatregelen? Een interactieve sessie waarmee u handvatten krijgt voor uw bedrijfsvoering.

Ingrediënten voor goed crisismanagement
Gemeente Utrecht

Asbest, brand of ontruiming van een schoolgebouw of kinderdagverblijf? Problemen met deze gebouwen zorgen snel voor onrust vanwege de terechte vraag: zijn onze kinderen veilig? Scholen en kinderdagverblijven staan centraal in een complex krachtenveld van ouders, omwonenden, politiek en media en nieuws verspreid zich razendsnel. Hoe houd je de regie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de gemeente Utrecht hierover in gesprek. Ook laten ze zien wat de ingrediënten zijn voor goed crisismanagement.

Interactieve sessie: Vragen & oplossingen IKK 
Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit de Wet IKK voor de inrichting van mijn organisatie, de groepen en de huisvesting? Hoe past u de aangepaste beroepskracht-kindratio (BKR) zo toe, dat dit goed binnen de bedrijfsvoering past? En wat zijn de gevolgen voor mijn begroting en hoe pas ik daar mijn uurprijs op aan? Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve manier met actuele onderwerpen uit de sector aan de slag.
 


 >        Bestel uw kaarten hier!                                              > Terug naar het volledige programma