Nieuw ondersteuningsprogramma - Scholen besparen energie

Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt u actief bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen, om zo te zorgen voor een lagere energierekening!

Begin april is de lancering van dit ondersteuningsprogramma. Vanaf dat moment vindt u op www.scholenbesparenenergie.nl alle informatie om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met energiebesparingsmaatregelen op uw school. Binnen het programma helpen wij u inzicht te krijgen in uw huidige energieverbruik en hoe u kunt starten met het besparen van energie. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van energiemonitoring, het energiezuinig inregelen van de verwarming en/of thermostaat en het isoleren van CV-leidingen. Ook kijken we mee of er energie bespaard kan worden op bijvoorbeeld verlichting, ICT, ventilatie en andere energieverbruikers. In een paar stappen heeft u een persoonlijk energiebespaarplan waarmee u daadwerkelijk aan de slag kunt! Heeft u nu al ondersteuning nodig?  Laat het ons weten via 085 - 303 2602 of via info@scholenbesparenenergie.nl!

Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, het ministerie van EZK, PO-Raad, VO-raad, Bouwstenen voor Sociaal, RVO en Ruimte-OK. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen. Het programma valt binnen de afspraken uit het Energieakkoord.

Informatieplicht

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat is een wetswijziging die een groot deel van de scholen verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo kan de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren, en beter zien of Nederlandse bedrijven en instellingen aan de eisen uit de Wet Milieubeheer voldoen.

De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle schoolgebouwen die een energiebesparingsverplichting hebben (zie activiteitenbesluit). Onder deze verplichting vallen gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting). 

Om het u makkelijk te maken is er een lijst met erkende maatregelen opgesteld voor diverse branches, waaronder ook een voor het onderwijs. Neemt u deze maatregelen dan voldoet u automatisch aan de energiebesparingsplicht maar u mag ook zelf maatregelen die gelijkwaardig of beter zijn (laten) bepalen. 

Op 5 mrt jl. is de nieuwe lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd in de Staatscourant.
Bekijk hier de versie specifiek voor onderwijs.

Bekijk voor meer informatie de FAQ.

Helpdesk

Omdat zowel de energiebesparingsverplichting als de meldplicht gewijzigd en deels nieuw zijn kunnen wij ons voorstellen dat dit veel vragen oplevert.

BEKIJK DE VEELGESTELDE VRAGEN

Voor vragen met betrekking tot de informatieplicht verwijzen wij u naar de helpdesk van RVO - 088 042 42 42 of via www.rvo.nl/informatieplicht.

Wilt u aan de slag met energiebesparing en heeft u ondersteuning nodig? Laat het ons weten via 085-303 2602 of via info@scholenbesparenenergie.nl.
Wij helpen u graag op weg!