Financieren

Kwalitatief onderwijs en kinderopvang vragen om verantwoorde investeringen en een solide bedrijfsvoering. Hoe u hiertoe de middelen financiert, is daarvoor mede bepalend. Hierin de juiste keuzes maken is soms makkelijker gezegd dan gedaan in sectoren die zo aan maatschappelijke, politieke en economische verandering onderhevig zijn. Hoe financiert u de middelen die nodig zijn om toekomstbestendig te werk te gaan? U vindt hier de kennis om u verder op weg te helpen.

Als school, kinderopvang of gemeente krijgt u onherroepelijk te maken met investeringsvraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuw- of verbouw, renovatie of de inrichting van het gebouw. Het vraagstuk financieren komt dan vanzelf ook op uw pad. Datzelfde geldt als u uw exploitatie (tijdelijk) niet sluitend krijgt. Dit kunnen allemaal complexe vraagstukken. Vooral in het onderwijs gelden hiervoor allerlei regels en een vaste rolverdeling tussen de school en de gemeente, met lange termijnverplichtingen die de nodige expertise vragen.

Heeft u vragen over financieren? Stel ze dan aan een van onze experts in de helpdesk.

Tips
  • Doordecentralisatie biedt zowel voor schoolbesturen als gemeenten financieel voordeel Jan Schraven, expert bij Ruimte-OK
  • Focus niet op het investeringsbedrag, maar op het brede exploitatiekader van een nieuw gebouw Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK
  • Laat je niet leiden door het geld, maar gebruik het geld om je doel te bereiken Wim Lengkeek, expert bij Ruimte-OK