Nieuw programma verduurzaming huisvesting PO en VO

Klimaatakkoord, vermindering van CO2-uitstoot, verduurzaming van gebouwen. Komende jaren komen er allerlei ontwikkelingen op u af. Ontwikkelingen die in uw bredere opgave met betrekking tot de onderwijskwaliteit moeten passen. Dit programma gaat u daarbij helpen!

Op 10 oktober 2019 is het programma Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed gestart. Een aantal kennisorganisaties, actief in het maatschappelijk veld, hebben de opdracht gekregen om in de komende jaren actief bij te dragen aan de invulling van de opgave die er ligt vanuit het Klimaatakkoord. Het programma kent een grote ambitie, waar Ruimte-OK zich graag voor inzet.

Kenniscentrum Ruimte-OK, gaat in directe afstemming met PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van OCW, aan de slag met de onderwijshuisvesting. We focussen daarbij op uw bredere kwaliteitsopgave, waar duurzaamheid integraal onderdeel van uit maakt. Daar waar van toepassing zoeken we de samenwerking op met andere kennisorganisaties.

Directe ondersteuning
We gaan scholen en gemeenten direct en onafhankelijk ondersteunen. Doel is om u concreet op weg te helpen bij de opgaves die er liggen en nog gaan komen. Het ondersteuningsprogramma is volop in ontwikkeling en bestaat onder andere uit:  

  • Fase 0 gesprekken – In een gesprek koppelen wij uw individuele situatie aan de volledige opgave. Na het gesprek heeft u inzicht in de stappen die u dient te gaan zetten in de komende jaren.  
  • (Door)ontwikkelen van handreikingen, tools en kennis – Denk onder andere aan een actualisatie van de Kwaliteitskaders Huisvesting voor PO en VO en handreikingen rondom de ontwikkeling van integrale huisvestingsplannen (IHP’s).
  • Leren uit de praktijk – We delen ervaringen, bewezen aanpakken en businesscases.
  • Informatie rondom innovatie – Welke andere aanpakken en nieuwe inzichten zijn er?
  • Hulp bij financiering – We maken inzichtelijk hoe u de opgave kunt financieren.

Nieuwsgierig?
Mocht u nu al in gesprek willen gaan over uw situatie en de opgave naar de toekomst? Neem contact met ons op! Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten, cursussen, ondersteuning en kennis die gedeeld wordt? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief!

Maak een afspraak


Ruimte-OK helpt u op weg met de kwaliteits- en duurzaamheidsopgave die er ligt voor de huisvesting van het PO en VO.