Wetten en regels

Op het primair en voortgezet onderwijs en op de kinderopvang, is veel wet- en regelgeving van toepassing. Het is begrijpelijk dat u niet alles zomaar kunt oplepelen en dat er soms onduidelijkheden en tegenstrijdigheden (lijken te) zijn. Heeft u een vraag over uw rechten en plichten ten aanzien van huisvesting, bedrijfsvoering, bekostiging, financiering, samenwerking of andere schooltijden? Het antwoord vindt u bij ons.

U kunt zelf zoeken via een thema- of onderwerppagina of via de zoekbalk. Wilt u liever individueel antwoord? Stel dan uw vraag aan onze Helpdesk.

Tips
  • Laat je niet hinderen door wetten en regels, gebruik de ruimte die ze bieden Wim Lengkeek, expert bij Ruimte-OK
  • Teveel regels? Maak meer gebruik van mogelijkheden van lokaal maatwerk Jan Schraven, expert bij Ruimte-OK
  • Gebruik wetten en regels als ze het gewenste proces ondersteunen; zoek samen naar alternatieven als ze het gewenste proces blokkeren Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK