Optimaal Ventileren op Scholen

Optimaal Ventileren op Scholen

Goed ventileren op scholen is belangrijk en draagt bij aan een gezond en prettig binnenmilieu. Om scholen te ondersteunen heeft het Ministerie van OCW, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, een pakket van maatregelen georganiseerd om de ventilatie op scholen te optimaliseren. Onderdeel hiervan is het Hulpteam Optimaal Ventileren.

Dit Hulpteam ondersteunt scholen actief en hands-on met het krijgen van grip op de ventilatieopgaven. Scholen kunnen een expert uitnodigen die op basis van een Quickscan de huidige situatie inzichtelijk maakt. De expert geeft de medewerkers (schoolleiding, leraren en overige betrokkenen) een instructie hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook worden tips gegeven hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen kunnen worden.

In het primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) is hiervoor per school 8 uur ondersteuning beschikbaar. In het voortgezet onderwijs is hiervoor per school 14 uur ondersteuning beschikbaar. Na het bezoek van het Hulpteam krijgt de school een rapportage en indien nodig aanbevelingen voor vervolgstappen.

Plan hier direct een bezoek van het Hulpteam

Tekst

Helpdesk

Heb je inhoudelijke en/of technische vragen over ventilatie? Bekijk hier de veelgestelde vragen of neem direct contact met ons op via ventilatie@ruimte-ok.nl of via 0800 - 022 44 02. Samen komen we verder!

Linker kolom
Navigator 

Het Hulpteam is beschikbaar voor alle scholen in het funderend onderwijs waar beter geventileerd kan worden. Het Hulpteam helpt, deelt kennis, onderzoekt en instrueert het schoolteam.
Wil je weten of het nuttig is om het Hulpteam op jouw school uit te nodigen? Door een paar vragen over de ventilatie en temperatuur op jouw school te beantwoorden in de navigator wordt dit direct duidelijk.

Bekijk hier de Navigator voor jouw school

Rechter kolom
Hulpteam Optimaal Ventileren

Goed ventileren is een belangrijk onderdeel van een goed binnenklimaat. Dit gaat niet altijd vanzelf. Het schoolteam zal er ook mee aan de slag moeten. Het Hulpteam Optimaal Ventileren is opgericht om scholen hands-on te ondersteunen. Ze helpen met het nemen van de juiste ventilatieacties en geven tips voor procesoptimalisatie. Zo kunnen scholen zelf van inzicht naar uitzicht komen en zelf verder aan de slag met de opgaven!

Plan direct een bezoek van het Hulpteam

Tekst

Tekst
Samen leren van elkaar

Hoe pakken collega's bij gemeenten en schoolbesturen het vraagstuk aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Gedurende het jaar organiseren we diverse webinars/bijeenkomsten en delen we praktijkvoorbeelden en kennis. Zo dragen we bij aan inzicht in de feitelijke situatie, tonen we knelpunten én mogelijke oplossingen.Blijf op de hoogte van de nieuwe activiteiten en ontwikkelingen