Optimaal Ventileren op Scholen

Optimaal Ventileren op Scholen

Goed ventileren op scholen is belangrijk en draagt bij aan een gezond en prettig binnenmilieu. Om scholen te ondersteunen heeft het Ministerie van OCW, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, een pakket van maatregelen georganiseerd om de ventilatie op scholen te optimaliseren. Onderdeel hiervan is het Hulpteam Optimaal Ventileren en de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen.


Linker kolom
Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen

De Maatwerkregeling ventilatie op scholen is vanaf 18 juli beschikbaar. Deze subsidieregeling heeft twee verschillende opties een basissubsidie en een vangnetsubsidie.

Bij de basissubsidie krijgen toegekende aanvragen 30% rijksbijdrage op het bedrag van de begroting. Lees hier meer over deze regeling.

Bij de vangnetsubsidie krijgen aanvragen die worden toegekend 60% subsidie voor de benodigde ventilatie-interventie. Aanvragers van de vangnetsubsidie moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • De CO2-concentratie en de binnentemperatuur moeten gedurende twee weken gemeten worden. Hieruit volgt een urgentiescore. Deze is vereist voor het indienen van een subsidieaanvraag. .
  • Er moet een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren plaatsvinden. Deze hoeft niet voorafgaand aan de subsidieaanvraag plaats te vinden.

De volledige subsidieregeling is hier te bekijken.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de regeling. Klik hier voor het aanvragen van een meting en/of een bezoek van het Hulpteam

Rechter kolom
Hulpteam Optimaal Ventileren

Het Hulpteam Optimaal Ventileren is opgericht om scholen hands-on te ondersteunen bij het krijgen van een goed binnenklimaat.

Scholen kunnen een expert van het Hulpteam uitnodigen voor een dagbezoek. Tijdens dit bezoek maakt de expert op basis van een rondgang door de school de huidige situatie inzichtelijk. De expert geeft daarnaast ook een instructie aan het schoolteam om aan te geven hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook delen we tips over hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen kunnen worden

We helpen bij het nemen van de juiste ventilatieacties en geven tips voor procesoptimalisatie. Zo kunnen scholen zelf van inzicht naar uitzicht komen en zelf verder aan de slag met de opgaven

In het primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) is hiervoor per school 8 uur ondersteuning beschikbaar. In het voortgezet onderwijs is hiervoor per school 14 uur ondersteuning beschikbaar. Na het bezoek van het Hulpteam ontvang je een rapportage en indien nodig aanbevelingen voor vervolgstappen.

Plan direct een bezoek van het Hulpteam

Tekst

Helpdesk

Heb je inhoudelijke en/of technische vragen over ventilatie? Bekijk hier de veelgestelde vragen of neem direct contact met ons op via ventilatie@ruimte-ok.nl of via 0800 - 022 44 02. Samen komen we verder!

Rechter kolom
Pilotproject Luchtreinigers in de klas

Het Ministerie van OCW ondersteunt onderzoek naar de effectieve bijdrage van luchtreinigingstechnieken bij het reduceren van het risico op coronabesmettingen in de klas. 
Binnen het pilotproject is ruimte voor een aantal scholen. Wil je weten hoe je voor dit pilotproject kunt aanmelden? Klik dan op onderstaande button.

Pilotproject luchtreinigers in de klas

Praktijkvoorbeelden

Hoe gaan andere scholen om met vraagstukken op het gebied van ventilatie en binnenklimaat? Laat je inspireren door diverse praktijkvoorbeelden.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Tekst
Samen leren van elkaar

Hoe pakken collega's bij gemeenten en schoolbesturen het vraagstuk aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Gedurende het jaar organiseren we diverse webinars/bijeenkomsten en delen we praktijkvoorbeelden en kennis. Zo dragen we bij aan inzicht in de feitelijke situatie, tonen we knelpunten én mogelijke oplossingen.Blijf op de hoogte van de nieuwe activiteiten en ontwikkelingen