Optimaal Ventileren op Scholen

Optimaal Ventileren op Scholen

In februari 2022 is Kenniscentrum Ruimte-OK in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestart met het programma ‘Optimaal Ventileren op Scholen’. Samen met een team van 35 experts hebben we ruim 1.740 aanvragen ontvangen en 1.559 scholen bezocht en geholpen met het optimaliseren van de ventilatie.

We blijven ons inzetten voor kwalitatieve, duurzame en functionele onderwijshuisvesting. Heb jij ook ondersteuning nodig op het gebied van ventilatie/ binnenklimaat? Neem dan contact met ons op via ventilatie@ruimte-ok.nl.


Linker kolom
Evaluatie dagzoek Hulpteam Optimaal Ventileren op Scholen

Heeft Ruimte-OK een of meerdere van jouw scholen mogen bezoeken? Graag horen wij hoe je het bezoek hebt ervaren en of er nog extra ondersteuning nodig is.

Wij hopen dat het bezoek een goed inzicht in het binnenklimaat heeft gegeven en in de mogelijkheden voor optimalisaties en evt. aanvullende stappen.

Klik hier om de evaluatie in te vullen

Rechter kolom
Dagbezoek - Hulpteam Optimaal Ventileren

Het Hulpteam Optimaal Ventileren is opgericht om scholen hands-on te ondersteunen bij het krijgen van een goed binnenklimaat.

Scholen kunnen een expert van het Hulpteam uitnodigen voor een dagbezoek.Tijdens dit bezoek maakt de expert op basis van een rondgang door de school de huidige situatie inzichtelijk. 

Vraag hier een bezoek aan 

Tekst

Helpdesk

Heb je inhoudelijke en/of technische vragen over ventilatie? Bekijk hier de veelgestelde vragen of neem direct contact met ons op via ventilatie@ruimte-ok.nl of via 0800 - 022 44 02. Samen komen we verder!

Tekst
Samen leren van elkaar

Hoe pakken collega's bij gemeenten en schoolbesturen het vraagstuk aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Gedurende het jaar organiseren we diverse webinars/bijeenkomsten en delen we praktijkvoorbeelden en kennis. Zo dragen we bij aan inzicht in de feitelijke situatie, tonen we knelpunten én mogelijke oplossingen.Blijf op de hoogte van de nieuwe activiteiten en ontwikkelingen