-

Onderwijsvastgoed Dag 2022

Op 21 september 2022 organiseert IVVD, samen met Schooldomein en Ruimte-OK de Onderwijsvastgoed Dag 2022.

Clusteren van opgaven

Het zijn roerige tijden in de wereld om ons heen. Zet daar bovenop de stapeling van ambities, clustering van opgaven en de steeds krapper wordende budgetten. Het wordt er niet eenvoudiger op.

Standaardisatie en innovatie in relatie tot de grote opgave waar onderwijsinstellingen en gemeenten voor staan, worden belangrijk thema’s. Wat is daarbij de rol van de opdrachtgever? Hoe kunnen vraagstukken samen opgepakt worden?

Deze dag biedt inspiratie met thema’s als “sociale duurzaamheid” en “biobased”. Zijn “de sustainable development goals van de Verenigde Naties” een handvat voor u?

Bekijk hier het programma! 

Meer informatie en aanmelden