Ons team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers. Daarnaast zetten we onze externe experts in die veel praktijkkennis in huis hebben. Samen met ons bemensen ze de helpdesk en leveren we maatwerk. 

Team

Expertisekring

Commissies

Raad van toezicht