Over ons

Ruimte-OK is in 2012 opgericht op mede-initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-Raad en de VNG en vervult een kennisfuctie. We delen praktische kennis over huisvesting en financiering en helpen u de juiste vragen te stellen. Zo werken we aan betere kwaliteit huisvesting en een gezonde exploitatie in het onderwijs.

Missie

Kenniscentrum Ruimte-OK is er voor betere kwaliteit huisvesting en een gezonde exploitatie in onderwijs. Hiertoe delen we praktische kennis over huisvesting en financiering. We hanteren daarbij twee speerpunten: het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en gemeenten, en het verbeteren van de aansluiting tussen hun vraag en het aanbod van marktpartijen en financiers.

Organisatie

We zijn als organisatie lastig te plaatsen; dat merken we in onze dagelijkse contacten. We opereren tussen onze doelgroepen, de markt en de overheid in, maar zijn van geen van alle onderdeel. Juist daardoor kunnen we tegelijkertijd betrokken én onafhankelijk opereren.

Lees meer

 

Team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers die hoofdzakelijk projectmatig werken. Daarnaast zetten we externe Experts in die zich verwant voelen aan onze missie en werkwijze, en veel praktijkkennis in huis hebben. Samen met ons bemensen ze de Helpdesk en leveren maatwerk.

Lees meer

Partners

Kennis delen doen we zoveel mogelijk samen met onze partners. Dit zijn organisaties met deskundigheid op eigen gebied, die afhankelijk van uw behoeften kunnen bijdragen aan de huisvesting en financiering van een school in uw gemeente.
 

Lees meer