•  
  "De business case m.b.t. renovatie en verduurzaming onderwijshuisvesting is nog in ontwikkeling. We denken daar graag in mee"
  Martin van Osch
 •  
  "Gaat u aan de slag met ver- of nieuwbouw? Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg!”
  Marco van Zandwijk
 •  
  "Meer weten over het Integraal Kindcentrum en de financiering? Neem contact met me op"
  Cora Mastwijk