•  
  "Een goed gebouw en een gezonde exploitatie. Daar ga ik voor."
  Martin van Osch
 •  
  “Mijn kennis over de kwaliteit van huisvesting deel ik graag.”
  Marco van Zandwijk
 •  
  "Ik verlaag de drempel tot verantwoorde investeringen in opvang en onderwijs"
  Cora Mastwijk
 •  
  "Ik stimuleer de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en gemeenten"
  Judith de Jonge Baas
 •  
  "Ik breng organisaties met een vraag dichter bij een goede oplossing"
  Emmy Heijnen

Welkom

Ruimte-OK is er voor scholen, kindcentra en gemeenten. Via deze website delen wij praktische kennis over huisvesting en financiering. Samen met onze experts, partners, banken en marktpartijen. Zo streven we naar betere kwaliteit van huisvesting en een gezonde exploitatie in onderwijs en kinderopvang.

Zoeken