Samen bouwen aan betere scholen

Programma Onderwijshuisvesting 

Het ministerie van OCW zet zich samen met de PO-Raad, VO-raad en de VNG in voor het realiseren van kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Met het Programma Onderwijshuisvesting wordt er een integrale aanpak ontwikkeld, waarmee de versnelling en kwalitatieve verbetering van de (verouderde) huisvestingsvoorraad gerealiseerd kan worden. Het uitvoerend programmabureau bestaat uit Invest-NL en Kenniscentrum Ruimte-OK.

Samen hebben wij een duidelijke ambitie: in 2050 hebben alle schoolgebouwen in Nederland een prettig en gezond binnenklimaat en zijn alle gebouwen geschikt voor modern en inclusief onderwijs, circulair gebouwd, modulair, (onderwijs)adaptief, minstens energieneutraal en betaalbaar in de exploitatiefase.

Het programma faciliteert, ondersteunt en stimuleert schoolbesturen en gemeenten in samenwerking met de markt om meer integraal en programmatisch te werk te gaan bij de onderwijshuisvestingsopgaves. Het programma bevat een kennis- en ondersteuningsinfrastructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. 

Doel van het programma is om te laten zien wat een programmatische manier van werken kan opleveren en hoe deze onderdelen te implementeren zijn. We leren van voorbeelden uit het land en ontwikkelen deze in co-creatie door tot breed toepasbare standaarden. Denk aan gestandaardiseerde oplossingen rondom aanbestedingen, generieke programma’s van eisen en formats voor het meerjarenonderhoudsplan en het integraal huisvestingsplan. 

Binnenkort wordt er meer bekend over de beschikbare ondersteuning & tools. Op de hoogte blijven? Meld je alvast aan voor de Community of Practice!

Samen bouwen aan betere scholen

 

Linker kolom
Regiobijeenkomsten

Tijdens regionale informatiebijeenkomsten op 22 en 29 mei en 5 juni kun je vragen stellen over het programma, halen we bestaande ervaringen op, delen we hoe je mee kunt denken, en welke ondersteuning & tools er beschikbaar zijn. Meer informatie over het programma.

 • Regiobijeenkomst 22 mei 2024: Zwolle 
 • Regiobijeenkomst 29 mei 2024: Utrecht 
 • Regiobijeenkomst 5 juni 2024: Eindhoven

   Aanmelden regiobijeenkomst
Rechter kolom
Nodig een expert uit!

Wil je weten hoe je de opgave anders kunt organiseren, welke mogelijkheden er zijn voor beheer & onderhoud, wil je data gestuurd werken, weten wat er kan met bundeling & financiering, of wil je een nieuwe kijk op de businesscase? 

Nodig dan een van onze experts uit. Samen bekijken we de lokale opgave en bespreken we de kansen en mogelijkheden van een integrale aanpak.

Aanmelden voor een startgesprek

Tekst
Pijlers 

Vanuit het Programma Onderwijshuisvesting werken we vanuit 3 pijlers: 

 1. Basis in beeld
  Zorgen voor inzicht in de data van alle schoolgebouwen.
   
 2. Proces & productstandaardisatie
  Standaarden voor het ontwikkelen en exploiteren van onderwijshuisvesting.
   
 3. Organiseren van de opgave
  Lokale activiteiten optimaal ondersteunen en faciliteren. 
Tekst

Community of Practice

Wil jij op de hoogte blijven van het Programma Onderwijshuisvesting én meedenken, ervaringen en kennis delen en leren van elkaar? Sluit je aan bij de Community of Practice (CoP). Doel van deze nieuwe community is partijen verbinden en bijdragen aan optimale kennisdeling van de verschillende thema’s rondom de onderwijshuisvesting.Interesse? Meld je alvast aan

Linker kolom

Nieuws 

Zo blijf je altijd op de hoogte! 

Contact 

De komende periode delen we meer informatie over het Programma Onderwijshuisvesting. Heb je nu al een vraag, of wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@pohv.nl, bel 085-0043638.

 

Rechter kolom
Over het programma

Het Programma Onderwijshuisvesting is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt gedragen door de PO-Raad, de VO-Raad en de VNG. Er is een Klankbordgroep Onderwijshuisvesting met huisvestingsexperts van scholen en gemeenten die met kennis uit het veld bijdragen aan de ontwikkeling van het programma. Het programmabureau wordt uitgevoerd door Invest-NL en Kenniscentrum           Ruimte-OK.