Kwaliteitskader Huisvesting

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Het gebruikersbelang staat daarbij voorop. Dit vanuit de overtuiging dat een gezond en goed gebouw uiteindelijk een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en het leerproces van de kinderen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken.

En de kosten?

Het Kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf PO en een financiële paragraaf VO. Deze geven inzicht in de kosten van het toepassen van een of meerdere kwaliteitscriteria vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Door deze kosten al in een vroeg stadium in het keuzeproces te betrekken, is integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk en kunnen reële keuzes worden gemaakt.

Hoe gebruik ik het Kwaliteitskader Huisvesting? OranjeVink_RuimteOK-klein.jpg

  • Als praktisch hulpmiddel voor lokaal overleg
  • Als sturingsinstrument voor integraal beleid
  • Als checklist voor gebouwevaluatie
  • Als basis voor een prestatiecontract
  • Als basis voor een op te stellen business case

Is er een koppeling met andere hulpmiddelen?

Het Kwaliteitskader is afgestemd met veel gebruikte hulpmiddelen zoals het PvE Frisse Scholen, GPR gebouw, de Kostenconfigurator PO & VO en de Arbocatalogus. Per hulpmiddel is een bijlage opgenomen waarin 1 op 1 de relatie wordt gemaakt met de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader is voortdurend in ontwikkeling. In het najaar van 2020 komt er een geactualiseerde en doorontwikkelde versie van het Kwaliteitskader huisvesting online.

                                                                                         
Kwaliteitskader Primair Onderwijs          Kwaliteitskader Voortgezet Onderwijs


Vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact Opnemen