woensdag 04 november 2020, 09:30 - 16:30

Opleiding - Verduurzamen Onderwijsvastgoed

OPLEIDING – Duizenden schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden vanwege het Klimaatakkoord. Maar hoe kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en onderwijsbesturen de vergaande ambities uit dit akkoord concretiseren? Waar moet u beginnen en wat wordt er verwacht?

Tijdens deze tweedaagse training leert u een vertaling te maken van het landelijke Klimaatakkoord naar lokaal-, gemeentelijk- en gebouwniveau. Het doel is uw eigen opgave in beeld te krijgen. De focus ligt op het ontwikkelen van een meerjarige, integrale aanpak waarin de kwaliteit van huisvesting en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen worden meegenomen. In de training komen daarnaast ook instrumenten zoals Integraal Huisvestings Plan, en de Beslisboom Verduurzaming Scholen aan bod.

Lees hier de volledige informatie over de training 

Voor wie: Medewerkers van gemeenten met onderwijsvastgoed in hun portefeuille, onderwijsbestuurders, vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen, facility managers, technisch managers en iedereen die op lokaal of portefeuille niveau werkt aan het verduurzamen van het onderwijsvastgoed.
Organisator: IVVD Kennisplatfrom
Wanneer: 4 november 2020 en 11 november 2020