waskrijt
-

Regiobijeenkomst Programma Onderwijshuisvesting Utrecht

Hoe geven we de onderwijshuisvesting in ons land een positieve boost? Welke lessen kunnen wij ophalen uit het land en doorontwikkelen tot landelijke standaarden? Met het Programma Onderwijshuisvesting ontwikkelen we, in co-creatie met de sector, een integrale aanpak. Hiermee kunnen we versnelling en kwalitatieve verbetering van de (verouderde) huisvestingsvoorraad realiseren.

Benieuwd naar het programma en hoe je kunt aansluiten? Meld je aan voor een van de onderstaande regiobijeenkomsten:

  • 22 mei - Zwolle
  • 29 mei - Utrecht
  • 5 juni - Eindhoven

Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met onderwijshuisvesting (scholen, gemeenten etc.) kan een bijeenkomst bijwonen om kennis te maken met het Programma Onderwijshuisvesting. We delen wat er komende maanden opgepakt gaat worden, welke ondersteuning er beschikbaar is, hoe we dit in co-creatie met de sector doen en je kunt jouw vragen stellen aan experts. 

Informatief en interactief
De regiobijeenkomsten worden verspreid door het land georganiseerd. We beginnen met een algemene aftrap en gaan daarna voor interactieve sessies, waarin kennis en ervaringen op specifieke thema's gedeeld en opgehaald worden. 

Zien wij je daar?

Aanmelden kan via onderstaand formulier. 

Het Programma Onderwijshuisvesting is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt gedragen door de PO-Raad, de VO-Raad en de VNG. Het programmabureau wordt uitgevoerd door Invest-NL en Kenniscentrum Ruimte-OK. 

Ik meld me aan voor de volgende regiobijeenkomst

Mijn gegevens

CAPTCHA