Optimaal Ventileren op Scholen

Evaluatie schoolbezoek Hulpteam Optimaal Ventileren op Scholen

In de afgelopen periode heeft het Hulpteam Optimaal Ventileren een bezoek gebracht op één of meerdere van jouw scholen. Graag horen wij hoe je het bezoek hebt ervaren en of er nog extra ondersteuning nodig is.

Invullen van de vragenlijst kost slechts 5 minuten van uw tijd.

Alvast bedankt! 

Evaluatieformulier

Hoe was de informatie vooraf?
Hoe heb je het dagbezoek van het Hulpteam ervaren?
Hoe beoordeel je het rapport dat je na afloop van het bezoek hebt ontvangen?
Heb je concrete stappen gezet voor het verbeteren van de ventilatie na het bezoek van het Hulpteam?
Ga je stappen zetten die vragen om mogelijke aanpassing aan de installaties en/of het gebouw?
Mogen wij naar aanleiding van de antwoorden contact met je opnemen?

Mijn gegevens

CAPTCHA