Energy Service Company (ESCo)

Wat is een ESCo? Waarom zou u een ESCo afsluiten? Waar dient u op te letten als u op het punt staat een ESCo af te sluiten? In dit informatieblad ontvangt u antwoorden op vragen zodat u inzicht krijgt of een ESCo in uw situatie zinvol zou kunnen zijn.

Wat is een ESCo?

Energy Service Companies (ESCo's) zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-) installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan.

Besturen worden momenteel van diverse kanten benaderd door bedrijven die hier kansen zien. Variërend van een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen tot en met het overnemen van de complete technische installaties van de school.

Waarom zou ik een ESCo afsluiten?

Met het afsluiten van een prestatieovereenkomst worden afspraken over energiebesparing vastgelegd. Dit kan voor scholen interessant zijn en er zitten voor schoolbesturen ook zeker een aantal voordelen aan vast:

  • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
  • ESCo's financieren de aanleg van een installatie; u heeft dus niet zelf te maken met investeringskosten;
  • Met een ESCo zijn prestatieafspraken over energiebesparing te maken;
  • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
  • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.

Waar moet ik opletten bij afsluiten ESCo?

Net als bij ieder ander contract is het zaak ook hier goed over na te denken, want er zitten ook een aantal risico’s aan vast en in elk geval een aantal aandachtspunten:

In de eerste plaats kan het afsluiten van een ESCo niet buiten de gemeente om gebeuren. De gemeente is veelal economisch eigenaar van het gebouw en moet op z’n minst betrokken zijn bij de tot standkoming van een ESCo-overeenkomst. Dat wordt al duidelijk als je bedenkt dat een ESCo meestal voor meerdere jaren wordt afgesloten. Stel dat er in die periode sprake is van het nu nog onvoorziene gegeven dat de school om wat voor reden dan ook het pand moet verlaten. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de installatie dan over? Dat kan de gemeente zijn, of het ESCo-bedrijf, of de school zelf, in elk geval moet je hier iets voor regelen, en dat moet je vooraf in het contract veilig stellen.

In de tweede plaats: met de ESCo wordt een besparing op de energierekening gerealiseerd. Daartegenover staat een vergoeding aan ESCo. De te betalen vergoeding moet tenminste gelijk ofbij voorkeur lager zijn dan de huidige energie- en onderhoudsrekening. Aandachtspunt hierbij is ook wat je verwachting is ten aanzien van de leerlingenpopulatie: krimp betekent immers minder inkomsten en een prestatiecontract houdt daar doorgaans geen rekening mee. ESCo’s bieden de mogelijkheid ook de financiering te verzorgen. Door het investeringsverbod denken veel scholen dat dit dan ook de enige manier is om er gebruik van te maken. Dat is echter niet geheel juist: wanneer de investeringslast niet groter is dan het besparingsvoordeel mag je wel investeren.

Met andere woorden: wanneer je kunt aantonen dat je meer bespaart dan dat het je uiteindelijk kost, mag je als schoolbestuur hier wel investeringen in doen. Heb je dus voldoende middelen op de plank liggen om de financiering zelf te dekken, dan is dat zeker te overwegen omdat een groot deel van de besparing dan rechtstreeks in de ‘eigen zak’ terecht komt.

Let er bij het eventueel afsluiten van een ESCo ook op dat er in het contract iets geregeld wordt over garantie en onderhoud. Wanneer je dat niet doet zijn de extra kosten te laste van het bestuur.

Een ander aandachtspunt, met name als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen is de vraag hoe het onderhoud van het dak zich verhoudt tot plaatsing van zonnepanelen. Als er ergens in de afgesproken periode groot onderhoud van het dak nodig is wie draait dan op voor de kosten van verwijderen/ opslag en herplaatsen van de zonnepanelen? En wat spreek je af als er door het plaatsen van zonnepanelen schade aan het dak ontstaat?

Tenslotte: Een ESCo wordt meestal voor 10-20 jaar afgesloten. Na die periode is de installatie dan meestal van de school. Wat doe je er dan mee? Ga je de installatie op termijn vervangen, eventueel door een nieuwe ESCo af te sluiten of ga je die voor eigen rekening nemen? Voor zonnepanelen bijvoorbeeld krijg je geen bekostiging uit de rijksmiddelen, dus wel iets om over na te denken.

Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen en/of concrete praktijkvoorbeelden? Laat het ons weten!

Energie besparen
Energie opwekken

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen