Openbaarheid van schoolpleinen

Gelderse Sport Federatie en Jantje Beton | 2011

Waar moet je op letten bij het openstellen van schoolpleinen buiten schooltijd? Hoe kan er door het openstellen van schoolpleinen na schooltijd meer speelruimte voor kinderen gaan ontstaan?

vanaf 1 januari 2015 valt het onderhoud van de schoolpleinen onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Lees hier meer over de overheveling buitenonderhoud. Het is van belang om, bij openbaarheid van schoolpleinen, afspraken te maken over kosten van eventuele reparaties (denk bijvoorbeeld aan reparaties door vandalisme) en onderhoud, maar ook bij nieuwbouw over de inrichting van het plein en de bekostiging daarvan.

Om te toetsen hoe gemeenten en scholen tegenover het openbaar maken van schoolpleinen staan, heeft de provincie Gelderland in oktober 2010 onderzoek laten uitvoeren onder gemeenten, basisscholen, voorgezet onderwijs scholen en schoolbesturen. De in dit rapport opgenomen bevindingen en aanbevelingen zijn praktisch en daardoor ook goed bruikbaar voor andere provincies.

De organisatie Jantje Beton heeft op de website (praktische) informatie over het buiten schooltijd openstellen van schoolpleinen. Zo schreven zij voor het tienjarig jubileum een prijsvraag uit waarin scholen werden uitgenodigd hun ervaringen met het openstellen van hun schoolplein te delen. Waar liepen ze tegenaan? Hoe kwamen ze aan geld? En vooral: hoe gingen zij om met problemen als rommel, geluidsoverlast, veiligheid en vandalisme? Hier bekijkt u deze publicatie.

 

Wet- en regelgeving
Huisvesting

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen