Mevrouw E.L. Snoeij

Voorzitter Raad van Toezicht
Professioneel toezichthouder

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissaris APG
 • Lid bestuur pensioenfonds KPN
 • Voorzitter Raad van Toezicht pensioenfonds PNOMedia
 • Voorzitter Raad van Toezicht pensioenfonds PMA
 • Lid bestuur Bijzondere Leerstoelen
 • Lid commissies AGFA en AMAR
 • Lid van de Arbitrage-en adviescommissie Rijk
 • Voorzitter van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 • Lid bestuur van Oefenen.nl (vrijwilligerswerk)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ruimte-OK
Betrokken bij