AardgasVrijeScholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’.

In dit innovatieprogramma staat het leeraspect centraal. 11 pilots worden gestimuleerd om de transformatie naar een aardgasvrije en frisse school aan te gaan. Wij staan ze bij met kennis en kunde, en delen de ervaringen met een breed publiek.

Kennisdocumenten

Tijdens de looptijd van het innovatieprogramma zijn er leerervaringen opgedaan. Deze leerervaringen hebben we verwerkt en vertaalbaar gemaakt in onderstaande kennisdocumenten.

  • Verkenning ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’
  • Naar een Duurzaam IHP
  • Wat leert de praktijk
  • Waar ligt de financiële ruimte
  • Wegnemen van belemmeringen?
  • Wat kan er vanuit MI-vergoedingen?
  • Hoe borg je een goede eindkwaliteit?
  • Antwoorden op meest gestelde vragen

 

Download hier de kennisdocumenten 

 

Het programma AardgasVrijeScholen wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en de PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Kenniscentrum Ruimte-OK. 

 

Ook de stap zetten naar een aardgasvrije en frisse school?

Hebt je vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via info@ruimte-ok.nl

  


 

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen