Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen’

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

In de beantwoording op kamervragen heeft Minister Wiebes mede namens minister van Engelshoven (OCW) en minister Ollongren (BZK) aangegeven welke maatregelen de overheid heeft genomen en gaat nemen om scholen te gaan verduurzamen.

In de beantwoording is o.a. aandacht voor de opgedane ervaringen met de Green Deal Scholen, het lopende ondersteuningsprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen, het recent gestarte programma ‘scholen besparen energie’ en werkzaamheden die zullen volgen uit de sectorale routekaarten en gemaakte afspraken in het ontwerp klimaat akkoord.

Bekijk de volledige brief hier

14/06/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd