Enquête - ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting

Bouwstenen voor Sociaal | Nederland  & VO-raad | Utrecht | Utrecht &

Om meer zicht te krijgen op de landelijke ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting en de mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen, houden de VO-raad en Bouwstenen ook dit jaar een landelijke enquête onder alle vo-scholen. De enquête gaat onder meer over de ervaring van scholen met de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer, de aanpak van de verduurzaming, het vastgoedmanagement en welke informatie nodig is om de juiste beslissingen te kunnen nemen op het vlak van huisvesting.

Basis voor gesprek
De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met de deelnemende scholen. Ze bieden scholen inzicht in de stand van zaken in de eigen organisatie ten opzichte van anderen en kunnen de basis vormen voor diverse gesprekken hierover. Daarnaast vormen de resultaten de basis voor gesprekken op regionaal en landelijk niveau, onder andere over de uitwerking van het Klimaatakkoord.

Vul de enquête hier in!

Individuele scholen zijn niet herkenbaar in de resultaten. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

01/10/2019 / Extern nieuws
Gerelateerd