Informatieplicht energiebesparing op komst

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat is een nieuwe wet die een groot deel van de scholen verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen worden doorgevoerd. Zo kan de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren, en beter zien of Nederland aan de eisen uit het Klimaatakkoord voldoet.

De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle schoolgebouwen die een energiebesparingsverplichting hebben. Onder deze verplichting vallen gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van van minstens 25.000 m3/h (per aansluiting). Scholen die per jaar meer energie verbruiken zijn verplicht vóór 1 juli 2019 via de RVO hun energiebesparingsmaatregelen te rapporteren. Het rapporteren dient 1 x per 4 jaar plaats te vinden. Wilt u meer weten over de informatieplicht? Kijk dan hier een webinar over dit onderwerp.

Meer weten?
Op de onderstaande pagina’s leest u meer informatie over de Informatieplicht:

07/01/2019 / Ruimte-OK
Gerelateerd