Afbeelding bij artikel
waskrijt
vrijdag 30 juni 2023
Body tekst

Aanvraag voor innovatieprogramma onderwijshuisvesting bij Nationaal Groeifonds deels voorwaardelijk toegekend en deels gereserveerd

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Op 3 februari 2023 heeft het ministerie van OCW samen met de PO-Raad, VO-raad en VNG een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor het innovatieprogramma onderwijshuisvesting. Vandaag heeft het kabinet op advies van de onafhankelijke adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een besluit op de aanvraag genomen. Er is € 275 miljoen voorwaardelijk toegekend. Dit deel heeft betrekking op de leerlabs geüniformeerde scholenbouw, processen en procedures en inclusieve scholen. Voor het resterende deel is een reservering gemaakt ter hoogte van € 209 miljoen. Hiervoor moet een nadere onderbouwing ingediend worden.

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit van de huisvesting.

Het ministerie van OCW, VNG, PO-Raad en VO-raad gaan met ondersteuning van onder andere Ruimte-OK de komende periode aan de slag met de invulling van de voorwaarden en het uitwerken van de nadere onderbouwing voor het resterende deel van de aanvraag. 

Doel van het innovatieprogramma onderwijshuisvesting is om samen te leren hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen, met daarbij de kwaliteit van het gebouw en de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Dit wordt gedaan in meerdere leerlabs waarin wordt gefocust op de ontwikkeling van repeteerbare en gestandaardiseerde producten, procedures en werkprocessen. Naast de leerlabs wordt er een kennisinfrastructuur ontwikkeld, zodat de opgebouwde kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden met de volledige sector.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het innovatieprogramma onderwijshuisvesting?

Laat het hier weten