Afbeelding bij artikel
woensdag 30 september 2020
Body tekst

Animatie 1: samenwerken aan aardgasvrije en frisse basisscholen

Kinderen moeten kunnen leren en spelen in een aangename en gezonde schoolomgeving, maar in veel Nederlandse scholen is het binnenklimaat ondermaats. Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken en zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg.

Het renoveren van schoolgebouwen is een uitdagende klus, die schoolbesturen en gemeenten samen moeten klaren. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt? De eerste animatie tipt op welke manieren je de onderlinge samenwerking vormgeeft. Bijvoorbeeld als het gaat om financiering. Maar daar zit nog een belangrijke stap voor. Want om goed samen te werken, moet je vertrouwen opbouwen. Begin daarom met het leren kennen van elkaars standpunten en belangen. Op die manier ontstaat een stevige basis: niet alleen tussen twee mensen, maar tussen twee organisaties. En deze basis is van cruciaal belang bij het verduurzamen van een schoolgebouw.

 

Verder leren?

Kijk voor achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden op www.aardgasvrijescholen.nl. Daar vind je bijvoorbeeld de verkenning: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’ over de financiële speelruimte van schoolbesturen en het zogenaamde investeringsverbod. Of lees het artikel over tweebenig samenwerking, met tips en trics rondom het samenwerken met andere organisaties.

Aardgasvrije en frisse basisscholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’. Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van OCW, de VNG en de PO-raad doen ook mee.

Voor meer informatie