Afbeelding bij artikel
donderdag 25 juni 2020
Body tekst

Dashboard voor inzicht in verduurzamingsopgave schoolgebouwen per gemeente staat online

Het verduurzamen van schoolgebouwen begint met goed inzicht in de aard en omvang van de bestaande gebouwenvoorraad. Tijdens de ondersteuning vanuit het programma Scholen op koers naar 2030 hoorden we dat gemeenten en schoolbesturen op zoek zijn naar relevante informatie, die in één oogopslag de verduurzamingsopgave voor het onderwijs toont.

Speciaal hiervoor heeft Kenniscentrum Ruimte-OK in samenwerking met Republiq een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard maakt op een beeldende manier direct de lokale verduurzamingsopgave duidelijk, zowel op gemeentelijk niveau als op schoolbestuur niveau.

Wat kunt u ermee?
Het dashboard verduurzaming onderwijs is het instrument dat helpt om het gewenste inzicht te verkrijgen. U ziet direct waar u staat met de schoolgebouwen ten aanzien van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Naast inzicht in basiskenmerken maakt het snel inzichtelijk hoe scholen op basis van de gebouwkenmerken (gebouwtype, bouwjaar en oppervlakte) presteren op het gebied van CO2-uitstoot en kWh/m2.

Hoe komt u nu echt een stap verder?
Natuurlijk is het mooi om inzicht te hebben, maar het doel is pas echt bereikt als u er ook iets mee kunt doen. Op basis van het verkregen inzicht in de huidige situatie kan lokaal het juiste overleg plaatsvinden en kunnen er keuzes worden gemaakt. Het dashboard beschikt tevens over een rekentool waarmee u op hoofdlijnen kunt rekenen aan de verduurzamingsstrategie.

Dit proces ondersteunen we graag. We bieden startbijeenkomsten aan waarbij gemeente en schoolbesturen ondersteund worden om vanuit de lokale opgave, planmatig en op een slimme manier koers te bepalen voor de integrale verduurzamingsopgave. Tijdens de startbijeenkomst laten we ook het dashboard voor uw gemeente zien.

Interesse?
Interesse in een startbijeenkomst, waarbij wij u onder andere het dashboard laten zien? Laat het ons weten! Wilt u liever eerst zelf de lokale opgave bekijken? Vraag hier inloggegevens aan om uw lokale dasboard verduurzaming onderwijs te bekijken.

> Vraag hier inloggegevens aan

Heeft u al inloggegevens? 

Bekijk hier uw lokale opgave