Afbeelding bij artikel
donderdag 23 november 2023
Body tekst

De rol van de MR bij onderwijshuisvesting

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de rol van de medezeggenschapsraad in relatie tot onderwijshuisvesting. 

Wanneer en waar heeft de medezeggenschapsraad een positie in de vraagstukken die bij onderwijshuisvesting aan de orde komen en op welke manier kan deze rol ingevuld worden?

In dit kennisdocument lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • Medezeggenschap op onderwijshuisvesting
  • Verantwoordelijkheid van onderwijshuisvesting 
  • Positie, taken en rollen van de medezeggenschapsraad

Download het Kennisdocument