Afbeelding bij artikel
woensdag 08 november 2023
Body tekst

Heb jij als school een energiebesparingsplicht? 

Lever dan uiterlijk 1 december a.s. de vierjaarlijkse rapportage in via Mijn RVO. 

De energiebesparingsverplichting houdt in dat je alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen moet nemen. Hierover ben je verplicht te rapporteren (informatieplicht). Deze energiebesparingsplicht komt uit het 'Activiteitenbesluit milieubeheer' en geldt voor schoolgebouwen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken. De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is de geleverde energie van de energieleverancier plus de zelfopgewekte energie die zelf wordt gebruikt. Klik hier voor meer informatie