Afbeelding bij artikel
woensdag 04 oktober 2023
Body tekst

Met het Kwaliteitskader Huisvesting werk maken van de SDG-doelstellingen: 
Het kan!

Weten hoe je met de huisvestingsopgave van scholen kunt bijdragen aan de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen? Onze experts zochten het voor je uit. 

Op basis van de kwaliteitscriteria uit het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting stelden zij een overzicht samen. Met dit overzicht wordt op een eenvoudige manier duidelijk hoe de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader zich verhouden tot de in 2015 vastgestelde internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 

Download het overzicht en het onderliggende Kwaliteitskader Huisvesting