Afbeelding bij artikel
woensdag 25 oktober 2023
Body tekst

Normbedragen voor onderwijshuisvesting in 2024

De VNG heeft de normbedragen voor de onderwijshuisvesting geïndexeerd. Dit als onderdeel van de jaarlijkse bijstelling zoals vastgelegd in bijlage IV deel B van de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De normbedragen bieden gemeenten een houvast voor de investeringen in 2024, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Het door de VNG genoemde percentage voor de gestegen bouwkosten in 2024 is met 12,72%  hoog te noemen. De BDB indexering -die ook door veel gemeenten wordt gebruikt- hanteert voor het structurele bouwkostenniveau over eenzelfde periode een stijging van ongeveer 3,3%.  Oorzaak voor het verschil tussen de BDB en VNG indexering is gelegen in het feit dat de VNG voor zijn normbedragen als grondslag CBS cijfers gebruikt. Van die cijfers is bekend dat deze methodiek gekoppeld is aan de woningbouwopgave en achterloopt op de actualiteit. 

Ter vergelijking een rekenvoorbeeld voor een school in het basisonderwijs:

*) Genoemde bedragen in tabel zijn stichtingskosten incl. btw voor een referentieschool van 1.312 m² BVO

Toeslagen voor ambities duurzaamheid en gezondheid

In de bedragen van het Kwaliteitskader Huisvesting zijn ook toeslagen meegenomen voor aanvullende eisen. Dit zijn eisen die door gemeenten worden gesteld als gevolg van ambities als Energieneutraliteit, Gezondheid, Flexibiliteit, Materiaalgebruik, Circulariteit en de kwaliteit van de Buitenruimte. Een opbouw en specificatie van deze toeslagen staat toegelicht in de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader. 

Kwaliteitskader Huisvesting | Ruimte-OK

Nieuwsbericht VNG