Afbeelding bij artikel
maandag 05 oktober 2020
Body tekst

 

Startnotitie IHP 

Staat u op het punt om het proces naar een IHP op te starten? Of heeft u als beleidsambtenaar de taak het IHP te herijken? Hoe pakt u dit proces aan en waar moet u aan denken? Om hierbij te helpen is de Startnotitie IHP opgesteld. Zo hoeft u niet op nul te beginnen. Zonder een blauwdruk te willen zijn geeft het een basis voor de wijze waarop dit proces een invulling kan krijgen.

Om de startnotitie goed te laten aansluiten bij de behoefte, is deze voorgelegd aan diverse gemeenten. Sommige gemeenten hebben al een IHP traject doorlopen, andere staan op punt deze vast te stellen, of staan op het punt om er mee aan de slag te gaan. Gemeenten gaven aan de toegevoegde waarde in te zien van het opgestelde document:

Het helpt u bij het opstellen van een intern projectplan, op basis waarvan een collegebesluit kan worden genomen en er budget en capaciteit vrij kan worden gemaakt.

Download hier de startnotitie

Heeft u hulp nodig bij het juiste gebruik van de startnotitie? Heeft u vragen over de inhoud? Laat het ons weten via 085 – 13 04 036 of via info@ruimte-ok.nl.