Afbeelding bij artikel
woensdag 03 februari 2021
Body tekst

Update handreiking: Optimaal Ventileren op scholen

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren.

Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag. Deze verkorte handreiking geeft docenten, onderwijspersoneel, leerlingen en gebouwbeheerders tips en adviezen voor een optimale werking van de aanwezige voorzieningen

Deze vernieuwde versie bevat extra informatie over de SUVIS-regeling, aanbesteden, uitvoeren en kwaliteitsborging. Én er is een instructieblad voor in het klaslokaal toegevoegd. Daarnaast is er een processchema ontwikkeld met daarin de verschillende stappen naar optimale ventilatie op scholen. Bekijk hier de vernieuwde versie!

Helpdesk Ventilatie op scholen
Heeft u vragen over ventilatie op scholen of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via 085–1304036 of stuur een mail naar info@ruimte-ok.nl
Voor algemene vragen over scholen en de omgang met COVID-19 kunt u terecht op www.lesopafstand.nl of bij de PO-Raad en de VO-raad.