Afbeelding bij artikel
donderdag 11 januari 2024
Body tekst

VO kan aansluiten bij Kennisgroep Onderwijshuisvesting

VO-Raad | Januari 2024

De VO-raad en PO-Raad willen een gezamenlijke Kennisgroep Onderwijshuisvesting samenstellen. Een kennisgroep hierover bestaat al langere tijd in het primair onderwijs, maar er zijn in het voortgezet onderwijs veel overeenkomstige uitdagingen. De VO-raad roept leden op om deel te nemen aan de Kennisgroep.

Deze kennisgroep wisselt kennis en informatie uit over alle facetten van onderwijshuisvesting zoals:

  • De betaalbaarheid van gebouwen
  • De relatie met gemeenten
  • De kwaliteit van huisvesting
  • Renovatie en/of nieuwbouw
  • Duurzaamheid
  • Multifunctionele accommodaties
  • Gezondheid en luchtkwaliteit
  • Doordecentralisatie en flexibiliteit.

Daarnaast spelen de komende jaren twee grote ‘overkoepelende’ dossiers, in samenwerking met VNG en OCW, natuurlijk ook heel nadrukkelijk een rol:

  • De programmatische aanpak onderwijshuisvesting
  • Innovatiefonds onderwijshuisvesting

De kennisgroep Onderwijshuisvesting bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad en VO-raad. In de meeste gevallen zijn dat beleidsmedewerkers huisvesting.

Meer informatie en aanmelden