Gezocht: gemeenten met een Duurzaam IHP

Ruimte-OK is op zoek naar praktijkervaringen van gemeenten met een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Aanleiding daarvoor zijn de gemaakte afspraken rondom het klimaatakkoord en de recente voorstellen van de VNG met de sectorraden voor een wetswijziging waarin het IHP een wettelijke verplichting krijgt.

picjumbo.com_IMG_4118.jpg

Doel van dit onderzoek is de stand van het land op het gebied van duurzame IHP’s en de best practices op het gebied van duurzaamheidsambities en financiële borging daarvan inzichtelijk te maken voor schoolbesturen en gemeenten. Centraal staat daarbij de vraag naar de wijze waarop duurzaamheidsambities momenteel een plek krijgen in het IHP.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau PentaRho. De uitkomsten van dit onderzoek zullen voor de zomer beschikbaar komen en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten. In het onderzoek zal afstemming plaatsvinden met programma’s die zich reeds bezig houden met de verduurzamingsopgave van schoolgebouwen. Denk aan het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ het ‘Deltaplan renovatie’ van de werkgroep onderwijs bij de DGBC, als ook de resultaten naar eerder onderzoek naar het IHP 3.0 binnen het Green Deal Scholen Programma.  

Beschikt uw gemeente over een IHP waarin ambities ten aanzien van duurzaamheid zijn opgenomen? Laat het ons weten. Wij nemen uw IHP graag mee in dit onderzoek.

Deel uw IHP

Meer weten over de onderzoeksopzet of uw gemeente aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar: dieuwertje.vandenboomen@ruimte-ok.nl.

 

21/12/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd