Afbeelding bij artikel
dinsdag 26 april 2022
Body tekst

Rekentool portefeuillebeeld binnenklimaat

Om de ventilatie op scholen te verbeteren hebben het Ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad en VNG begin dit jaar afspraken gemaakt over een gezamenlijk actieplan. Onderdeel van dit actieplan is dat de gemeente samen met de schoolbesturen de ventilatie op de scholen in de gemeente in kaart brengen.

Eén van de acties voor gemeenten is dat ze samen met de schoolbesturen de ventilatie in de schoolgebouwen inventariseren met dit format. Om dit proces te vereenvoudigen is de rekentool portefeuillebeeld binnenklimaat ontwikkeld.

De Rekentool portefeuillebeeld binnenklimaat kan gebruikt worden om indicatieve prestatie van het binnenklimaat op scholen voor funderend onderwijs binnen de gemeente eenvoudig in één oogopslag inzichtelijk te maken. De meetresultaten kunnen in deze tool ingevuld worden en krijgen vervolgens op basis van een score een prestatie-indicatie met een kleurcodering. Deze indicatie kan vervolgens eenvoudig gefilterd worden van hoog (niet optimaal) naar laag (optimaal) zodat urgenties voor een eventuele vervolgaanpak bepaald kunnen worden.

>> Download de rekentool