Afbeelding bij artikel
waskrijt
donderdag 02 november 2023
Body tekst

Update Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Op 30 juni 2023 werd bekend gemaakt dat de aanvraag voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting bij het Nationaal Groeifonds (NGF) deels voorwaardelijk is toegekend en deels is gereserveerd.

Waar staan we nu
De commissie van het NGF heeft aangegeven dat een aantal punten van de aanvraag meer uitgewerkt en toegelicht moeten worden. Op dit moment werken het Ministerie van OCW, VNG, PO-Raad en VO-raad met ondersteuning van onder andere Ruimte-OK, daarom aan een aanvullend rapport. Het rapport wordt begin 2024 ingediend. In het voorjaar van 2024 volgt een beslissing. Is er goedkeuring, dan kan het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting nog voor de zomervakantie starten. Vanaf 2025 start de inschrijving voor deelname aan de leerlabs.

Wat is het doel van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
Samen leren we hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen, met daarbij de kwaliteit van het gebouw en de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Het programma levert voor iedereen toegankelijke open standaarden, die ook buiten het innovatieprogramma ingezet kunnen worden voor verbetering.

Hoe gaan we te werk
In leerlabs innoveren we met efficiëntere aanpakken, waarmee we de prestaties van schoolgebouwen verhogen en er effectiever ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd kan worden. In de aanvraag zoals deze nu is ingediend zijn de eerste drie leerlabs uitgewerkt: geüniformeerde scholenbouw, processen en procedures en inclusieve scholen. Wil je alvast meer weten over het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting?

Bekijk de verkorte versie

Draag je bij?
We bouwen samen aan voor iedereen toegankelijke kennis en standaarden. Er komt een kennisinfrastructuur om de opgebouwde kennis en ervaring breed te kunnen delen met heel Nederland. Een sector-overstijgende platform – de Community of Practice (CoP) - verbindt alle deelnemende partijen en biedt optimale kennisdeling en kennisbenutting. Ben jij betrokken bij het renoveren of vernieuwen van scholen? Iedere professional en belanghebbende kan zich aansluiten bij het platform om kennis en ervaringen te delen, kennis op te doen en mee te denken over de verschillende thema’s rondom onderwijshuisvesting. Deel jij ook graag jouw kennis en ervaringen? 

Meld je aan